Een duurzame mentaliteit omarmen: van risico's naar kansen

21 december 2021 - Veel bedrijven zien nieuwe wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid als een bedreiging voor hun business. Het tegendeel is waar. In de nieuwe economie zullen bedrijven snel beseffen dat ze door het integreren van sustainability in hun bedrijfsstrategie kansen kunnen benutten, risico's beter kunnen beheersen en hun aantrekkingskracht voor buitenlandse investeringen kunnen vergroten. Tegelijkertijd dragen zij bij aan een beter milieu en een eerlijkere samenleving.

Mazars heeft een aantal van de meest voorkomende zorgen van bedrijven over de integratie van sustainability in hun strategieën onderzocht. Vervolgens hebben we op basis van onze praktijkervaring de realiteit geschetst.

1. Kosten. Sommige bedrijven zijn te erg gericht op de aanvankelijke kosten van het integreren van sustainability in hun bedrijfsstrategie; in termen van productontwikkeling, het evolueren van bestaande processen en het meten van nieuwe uitkomsten. Deze kosten kunnen echter ruimschoots worden gecompenseerd door kostenbesparingen, verminderde risico's (in de leveringsketens bijvoorbeeld) en hogere operationele efficiëntie.

2. Bestuur. Hoewel het herdefiniëren van intern beleid en het actualiseren van uw strategieën kan leiden tot veranderingen, zoals de herstructurering van de verantwoordelijkheden van uw managementteam - en soms die van uw raad van bestuur - zal een verbeterd bestuur een duidelijk signaal afgeven over de duurzame intentie van uw bedrijf op de lange termijn. Een beter bestuur is ook van grote waarde als concurrentievoordeel om investeringen aan te trekken en nieuwe en bestaande werknemers te motiveren. 

Mazars heeft een praktische gids samengesteld die een leidraad biedt om aan de slag te gaan met duurzaamheid.

3. Evolutie, geen revolutie. Voor de meeste bedrijven gaat het niet over het opnieuw uitvinden van de bedrijfsdoelstellingen, maar over het integreren van sustainability in de bestaande bedrijfsdoelstellingen. Het gaat er niet om vanaf dag één volledig duurzaam te zijn. Het is eerder een reis dan een bestemming.

Eén van de meest voorkomende uitdagingen is dat u moet weten waar u kunt beginnen - en prioriteiten te stellen op korte, middellange en lange termijn.

De CO2-voetafdruk van uw bedrijf en de vermindering (of afschaffing) van niet-duurzame materialen en werkwijzen in uw bedrijf moeten deel uitmaken van een gefaseerde strategie, die wordt gedragen door de interne stakeholders en zakelijke partners van het bedrijf.

4. Betere afstemming op de nieuwe economie. Er is een groeiende vraag naar duurzaamheidsmanagement van klanten, investeerders en leveranciers, dus het integreren hiervan in de kern van uw bedrijfsstrategie betekent ook voldoen aan hun vraag naar duurzame producten en diensten. Het is ook bewezen dat sustainable zijn verband houdt met positieve merkassociatie. We kunnen bijvoorbeeld zien dat dit gunstig kan zijn voor middelgrote bedrijven die contracten met overheden of grotere bedrijven willen binnenhalen.

Het grootste risico is dat bedrijven op hun handen gaan zitten. Onze persoonlijke ervaring is dat veel bedrijven al ver gevorderd zijn met hun bedrijfsplanning.

Want to know more?