Strategie & stappenplan (roadmap)

Forvis Mazars’ IT & Digital framework als basis voor digitale transformatie.

Een strategische roadmap is een essentieel instrument om te voorkomen dat korte termijn keuzes niet in overeenstemming zijn met de langetermijnplanning. Een roadmap of stappenplan moet passen binnen de huidige bedrijfsdynamiek en de flexibiliteit hebben om de toekomstige business te ondersteunen. Het moet tegelijkertijd laten zien wie verantwoordelijk is voor elk onderdeel van het plan, terwijl het ook een gemeenschappelijke visie communiceert. Onze specialisten kunnen met u samenwerken om een roadmap te ontwikkelen die uw bedrijf helpt echte waarde te creëren. Samen met u bepalen wij nieuwe technologieën de strategische competenties en ambities van de organisatie (positief) kunnen beïnvloeden. Ons IT & Digital framework is hiervoor de methodologie.

Onze diensten

  • In kaart brengen van alle IT- en digitale domeinen als onderdeel van het IT-framework van Forvis Mazars.
  • Definitie van een IT-targetomgeving en roadmap om daar te komen.
  • Ondersteuning bij het maken van een roadmap en het sturen van de implementatie.
  • Kosten- en ROI-analyse.
  • Gespecialiseerde hulp bij subplannen zoals voor cyber, gegevens, integratie, of een ontwikkelingsplatform.
  • Ondersteuning bij design thinking en co-creatie methodologie om kritieke vereisten te identificeren.
  • Verzameling en verificatie van gegevens die worden gebruikt in het IT-landschap.

Onze aanpak

IT-uitgaven liggen onder een vergrootglas. Deze moeten gericht zijn op langetermijndoelen en tegelijkertijd ervoor zorgen dat urgente, kortetermijnprojecten kunnen worden opgevangen als ze van cruciaal belang zijn voor het bedrijf. Wij geloven dat een strategische IT- / digitale roadmap, gedreven door de bedrijfsstrategie, een essentieel instrument is om deze balans te bereiken. Het kan extra duidelijkheid bieden voor gespecialiseerde functies in een organisatie, zoals cyber- en gegevenscapaciteiten.

Wij hebben een IT & Digital Framework ontwikkeld om huidige en toekomstige vereisten te beoordelen op basis van bedrijfs- en IT-strategie waarbij rekening wordt gehouden met de huidige problemen en zorgen. Het is van toepassing op alle sectoren en is al succesvol toegepast bij bedrijven van alle groottes, van multinationals tot kleine particuliere bedrijven. Het opstellen van een implementatieplan (inclusief businesscase en roadmap) maakt deel uit van deze aanpak.

Want to know more?