Referentie: Uitvaartverzekering Twenthe N.V.

Maart 2014 - Uitvaartverzekering Twenthe N.V., al meer dan 70 jaar een volledig zelfstandige verzekeraar, biedt haar klanten een breed pakket natura-uitvaartverzekeringen waarmee nabestaanden met volledige keuzevrijheid de uitvaart van hun dierbare kunnen verzorgen.

Deal type

  • Volledige overname

Deal

  • Uitvaartverzekering Twenthe N.V. heeft het gehele aandelenkapitaal in Florentis Holding B.V. verworven.

De opdracht

  • Adviseren bij het uitbrengen van de bindende bieding
  • Adviseren en begeleiden bij de onderhandelingen
  • Adviseren bij de totstandkoming van de transactiedocumentatie
  • Adviseren bij financiële en juridische vraagstukken na overname

Meer informatie?