Carbon footprint strategies

Met de klimaatverandering als één van de grootste uitdagingen voor u en toekomstige generaties, is het verminderen van uitstoot van broeikasgassen een belangrijk onderdeel van een duurzame bedrijfsstrategie.

Om de carbon footprint van uw organisatie te bepalen, zijn data nodig om de milieu-impact van de bedrijfsactiviteiten, waaronder de uitstoot van broeikassen, te meten. Met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die de Europese Commissie in april 2022 heeft aangenomen, zijn organisaties die onder de CSRD gaan vallen verplicht hierover te rapporteren. Maar ook als uw organisatie niet onder de CSRD valt is het verstandig uw carbon footprint te berekenen.

Wat is een carbon footprint?

Een carbon footprint, oftewel CO2-voetafdruk, is de totale hoeveelheid broeikasgassen die direct en indirect door de activiteiten van een organisatie, worden geproduceerd.

Het Greenhouse Gas Protocol (GHGp) van de WBCSD/WRI is een van de wereldwijd geaccepteerde standaarden wat een kader biedt om de uitstoot van broeikasgassen te meten en te beheren. De CO2-voetafdruk wordt onderverdeeld in drie verschillende scopes:

 • Scope 1 heeft betrekking op directe broeikasgasemissies van bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie. Bijvoorbeeld verbranding van aardgas door het gebruik van boilers of brandstof dat door de voertuigen worden verbruikt.
 • Scope 2 bestaat uit de indirecte broeikasgasemissies die de organisatie indirect veroorzaakt door middel van gekochte en gebruikte energie. Bijvoorbeeld de elektriciteit wat in kantoorpanden wordt gebruikt voor verlichting.
 • Scope 3 omvat alle broeikasemissies waarvoor een organisatie indirect verantwoordelijk is in de gehele waardeketen. Bijvoorbeeld zakenreizen, afvalverwerking, aangekochte goederen, enz.

Voor veel organisaties zal scope 3 de grootste scope zijn. Het is daarom belangrijk om scope 3 goed mee te nemen in de carbon footprint. Dit toont aan dat u zich inzet om de milieueffecten van uw organisatie te begrijpen en te beperken in de gehele toeleveringsketen.

Waarom is het meten van de carbon footprint belangrijk?

Naast een compleet beeld van de uitstoot van broeikasgassen van uw organisatie, biedt het meten en rapporteren van uw carbon footprint een aantal voordelen:

 • Het meten van de CO2-voetafdruk van uw organisatie is een fundamentele eerste stap in de uitvoering van een emissiereductieplan. Inzicht in de huidige emissies biedt een uitgangspunt voor het opstellen en behalen van reductiedoelstellingen.
 • Het inzichtelijk maken van CO2-uitstoot biedt een goede basis voor de toekomstige keuzes met betrekking tot (alternatieve) brandstoffen, efficiëntie en eventueel verschillende modaliteiten.
 • Naarmate de urgentie toeneemt en wet- en regelgeving elkaar in snel tempo opvolgen, vragen belanghebbenden in toenemende mate naar de uitstoot van organisaties waarmee ze samenwerken. Als u uw eigen carbon footprint kent, bent u aantrekkelijker om mee samen te werken, omdat uw data belanghebbenden zullen helpen hun eigen emissies nauwkeuriger in kaart te brengen.
 • Inzicht in uw CO2-voetafdruk helpt u om uw duurzaamheidsrapportage te kwantificeren en te onderbouwen. Dit maakt de rapportageprocessen robuuster, waardoor zekerheid over uw data kan worden gegeven.

Onze aanpak

Wij hebben de expertise in huis om u te ondersteunen bij het berekenen en reduceren van uw klimaatimpact. Wij kunnen u helpen om uw eerste carbon footprint te berekenen of huidige methodiek te verbeteren door:

 • Het vaststellen van een nulmeting (baseline)
 • Het uitvoeren van een hotspotanalyse om de belangrijkste emissiebronnen te benoemen
 • Haalbare plannen uit te werken om de uitstoot te verminderen

Onze toonaangevende carbon footprint tool biedt een oplossing voor alle emissiescopes, waarbij gedetailleerde aanpassingen mogelijk zijn op basis van de specifieke activiteiten, toeleveringsketens en locaties van elke organisatie, gebaseerd op:

 • 180.000+ voortdurend bijgewerkte emissiefactoren & aannames
 • 411 instellingen & bronnen
 • 1.000.000+ gevolgde aandachtsgebieden

Het platform kan gedetailleerde rapporten genereren die voldoen aan het steeds groeiende aantal standaarden, waaronder het CDP, ISO14064-1 en het GHG-protocol van WBCSD/WRI. Door jaarlijks te meten kunt u KPI’s volgen, gericht reduceren en houdt u grip op uw doelstellingen

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen over dit product, of op het gebied van duurzaamheid, neem dan contact op met Jessica Boekhoudt via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34 of met Danny Janssen via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 20. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie?