Het AFM-rapport ‘Kwaliteit overige OOB-accountantsorganisaties onderzocht’

14 november 2019 - De AFM heeft vandaag een onderzoek gepubliceerd dat is uitgevoerd naar de kwaliteitsslag (verandertraject, kwaliteitscirkel en kwaliteitswaarborgen) en de kwaliteit van wettelijke controles bij de overige OOB-accountantsorganisaties.

Het rapport

De AFM heeft het verandertraject over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 onderzocht. Hierbij heeft de AFM getoetst in welke mate is voldaan aan de verwachtingen voor 2018. Deze verwachtingen zijn geordend naar zes elementen. Ook heeft de AFM de kwaliteitscirkel onderzocht over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 door te toetsen in welke mate aan de verwachtingen is voldaan. Tot slot heeft de AFM zes kwaliteitswaarborgen over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018 onderzocht. Hierbij heeft de AFM getoetst in welke mate deze kwaliteitswaarborgen hebben voldaan aan wet- en regelgeving en verwachtingen.

Met dit onderzoek geeft de AFM invulling aan haar wettelijke taak als toezichthouder en aan de oproep van de sector zelf om de implementatie van verbetermaatregelen te toetsen. Wij hebben onze visie op de uitkomsten ook gedeeld met de AFM onder andere in een schriftelijke reactie.

Hoe nu verder?

Na een intensieve onderzoeksperiode zullen wij onze focus, waar mogelijk ook in goede samenwerking met de toezichthouder, weer voluit richten op het verder inzetten op kwaliteitsverbetering in de volle breedte. Wij danken alle bij ons werkzame mensen die dagelijks hun energie en toewijding geven en zijn ervan overtuigd daardoor positieve Mazars en sectorwaardige resultaten te bereiken.

Document

Publieke reactie Mazars op rapport ‘Kwaliteit overige OOB-accountantsorganisaties onderzocht’.pdf

Meer informatie?