Het consulteren bij fiscale wetgeving neemt toe

In deze bijdrage wordt ingegaan op consultatie bij fiscale wetgeving en dan specifiek op het participeren van stakeholders in de voorbereidingsfase van het fiscale wetgevingsproces. In het proefschrift dat Netty van Kreveld, belastingadviseur bij Mazars, op 10 februari 2016 heeft verdedigd, is zij ingegaan op het consultatiemodel dat zij heeft ontwikkeld. Dit consultatiemodel kan als hulpmiddel dienen om bij de totstandkoming van fiscale wetgeving de optimale consultatievariant en de geschikte stakeholders te kiezen.

Download het PDF-bestand

Het artikel 'Het consulteren bij fiscale wetgeving neemt toe' van Netty van Kreveld is een bijdrage aan het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Download het PDF-bestand voor meer informatie:

Meer weten?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Netty van Kreveld per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 22. Zij helpt u graag verder. 

Document

Het consulteren bij fiscale wetgeving neemt toe.pdf

Meer informatie?