Visie Raad van Bestuur Mazars: Ook in Nederland is het hoog tijd voor joint audit

Acht jaar geleden al adviseerde de Europese Unie haar lidstaten om de zogenoemde joint audit op te nemen in de nationale regelgeving. Joint audit is de mogelijkheid voor bedrijven om twéé accountantskantoren in te schakelen voor de jaarlijkse controle van de boeken, in plaats van één. Deze aanpak verhoogt de kwaliteit van de controle en is een goede waarborg voor onafhankelijkheid. Toch heeft Nederland die optie nooit overgenomen.

In onze ogen kan joint audit een belangrijke bijdrage leveren aan betere marktwerking en verhoogde controlekwaliteit. Ook de onafhankelijkheid van de controle is beter gewaarborgd en dat is goed voor de sector als geheel. 

Ton Tuinier – Voorzitter Raad van Bestuur

Peter Hopstaken – Lid Raad van Bestuur

 

Lees het volledige opinie-artikel ‘Kabinet moet accountantscontrole door twee kantoren mogelijk maken’ in het Financieele Dagblad: https://fd.nl/opinie/1291226/ook-in-nederland-is-het-hoog-tijd-voor-joint-audit

Meer informatie?