Seminar: De Wet arbeidsmarkt in balans en arbeidsrechtelijke actualiteiten

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt per 1 januari 2020 in werking. De doelstelling is om vaste dienstverbanden aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele contracten duurder. Verder dient deze wet om de knelpunten uit de huidige arbeidswetgeving (de 'WWZ') weg te nemen.

Dit seminar heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Want to know more?