Binden en boeien van uw medewerkers: een stappenplan

17 mei 2024 - In een tijd waarin het verloop van werknemers bij organisaties steeds hoger wordt, is het behouden van talent belangrijker dan ooit. Werknemers stappen vaker over naar de concurrentie, wat leidt tot veranderingen in werkculturen, ontevreden medewerkers en hoge wervingskosten. Hoe zorgt u er als leidinggevende nu voor dat u effectief leiding geeft en daarnaast ook de medewerker ondersteunt in ontwikkeling?

Naast salaris zijn de leidinggevenden en gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden belangrijke redenen om van baan te veranderen. Als leidinggevende is het essentieel om effectief leiding te geven en tegelijkertijd de ontwikkeling van medewerkers te motiveren. 

De afgelopen periode hebben meerdere organisaties de vraag bij ons neergelegd om ons advies mee te geven aan leidinggevenden over teamontwikkeling. Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen om medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling en deze delen we graag.  

Stap 1: Kennismaking en verwachtingen 

Neem de tijd om elkaar te leren kennen. Vertrouwen begint bij deze kennismaking en vormt de basis voor een goede samenwerking. Ontdek elkaars communicatie- en werkstijlen en herhaal deze stap regelmatig om verwachtingen bij te stellen. Wat een junior medewerker nodig heeft, kan verschillen van wat een senior medewerker verwacht. 

Stap 2: Doelen stellen en verantwoordelijkheid geven

 Zorg voor duidelijke organisatie- of teamdoelen en laat medewerkers individuele doelen stellen die hierop aansluiten. Ondersteun medewerkers bij het opstellen van deze doelen en laat hen zelf de weg naar het doel bepalen. Dit stimuleert verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, wat vaak leidt tot betrokken en productieve medewerkers. 

Stap 3: Regelmatige evaluatie en voortgangsgesprekken 

Bespreken van de voortgang van doelen en het evalueren van prestaties en ontwikkelpunten van werknemers moeten regelmatig plaatsvinden, bij voorkeur eens in de drie maanden. Werknemers vertrekken vaak wanneer ze zich niet meer ontwikkelen of geen duidelijk beeld hebben van hun toekomst binnen de organisatie. Er zijn talloze manieren om ontwikkeling te bevorderen, zelfs met beperkte middelen.  

Stap 4: Effectieve communicatie  

Openheid vanuit de leidinggevende vergroot vaak het vertrouwen, waardoor werknemers hun zorgen en ideeën durven te delen. Sta open voor suggesties en bespreek de haalbaarheid ervan. Het is cruciaal om gemaakte afspraken na te komen, aangezien het niet nakomen hiervan demotiverend kan werken. 

Stap 5: Duidelijke communicatie en herhaling 

Duidelijke communicatie is altijd belangrijk, en herhaling is vaak nodig voordat informatie beklijft bij werknemers, vooral in tijden van remote en hybride werken. Wees eerlijk en transparant in uw communicatie, zelfs als iets niet mogelijk is, en geef hiervoor een goede reden. 

Stap 6: Erkenning en delen van succes 

Verlies de medewerkers die al goed presteren niet uit het oog. Geef erkenning voor hun werk en deel successen met het hele team. Maak gebruik van mogelijkheden voor promoties, bonussen of andere beloningen om een voorbeeld te stellen voor het team. 

Binden en boeien gaat uiteindelijk niet alleen om ontwikkeling, maar vooral ook om het goede gesprek voeren. Als u een werknemer in het team wilt behouden maak dan ook onderwerpen zoals ontevredenheid over salaris, een ongezonde werk-privébalans, gebrek aan doorgroeimogelijkheden, gebrek aan erkenning, onzekerheid over de financiële situatie van de organisatie, en stress- of burnout klachten bespreekbaar. Een goed gesprek, een plan opstellen of duidelijk aangeven waarom iets niet kan is hierin belangrijk.  

Meer weten? 

Wilt u meer weten over  ons Leadership Development programma, over het ontwikkelen van teams of het opstellen van een retentiestrategie? Neem dan contact op met Marlieke van Sambeek per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 21 77 of met Anouk Bleijenberg - Nauerz per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 19. Zij helpen u graag verder.

Want to know more?