Btw-aftrek: vermelding van postbusadres op factuur kan voldoende zijn

21 november 2017 - Het Europese Hof van Justitie heeft op 15 november 2017 beslist dat vermelding van enkel een postbusadres op de factuur het recht op aftrek van btw niet beperkt. Ondernemers kunnen hun btw-aftrekrecht dus ook uitoefenen als de aan hen uitgereikte factuur geen vestigingsadres, maar enkel een postbusadres vermeldt.

Binnen de btw speelt de factuur een centrale rol. Ondernemers die goederen of diensten aankopen kunnen de daarvoor in rekening gebrachte btw enkel in aftrek brengen indien de uitgereikte factuur aan de wettelijk eisen voldoet. De uitreiker van de factuur moet bijvoorbeeld zijn volledige naam, volledige adres en btw-identificatienummer op de factuur vermelden.

In de praktijk komt het wel eens voor dat een ondernemer enkel zijn postbusnummer en niet zijn vestigingsadres (waar hij zijn economische activiteit uitoefent), op zijn facturen vermeldt. Volgens de staatssecretaris van Financiën is vermelding van enkel een postbusnummer niet voldoende. Indien u van een toeleverancier een factuur ontvangt met enkel een postbusnummer loopt u het risico dat de inspecteur de aftrek weigert van de gefactureerde btw. Dit ondanks de goedkeuring van de staatssecretaris dat aftrek van btw (wel) mogelijk is, als de uitgereikte factuur zogenoemde ‘lichte gebreken’ vertoont.

Vanwege de recente beslissing van het Europese Hof van Justitie dat vermelding van een postbusadres het recht op btw-aftrek niet beperkt, lijkt het standpunt van de staatssecretaris echter te zijn achterhaald. Wel is vereist dat de opsteller van de factuur kan worden geïdentificeerd aan de hand van de op de factuur vermelde gegevens, zoals zijn naam en btw-identificatienummer. Hierdoor kan de Belastingdienst bij die ondernemer controleren of de gefactureerde btw ook is aangegeven en voldaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de btw-factuurvereisten? Neem dan contact op met Bert Laman (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 61), Eline Polak (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25) of Frank van Rijn (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 12 76). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?