Btw-gevolgen in Duitsland van (inter)nationaal goederenvervoer (Deel 2 van 3)

8 oktober 2018 - Als ondernemer in de transport- en logistieksector heeft u vaak te maken met complexe btw-regelingen in het buitenland. In een serie van drie artikelen zetten wij uiteen wat de btw-gevolgen zijn in Duitsland voor expediteurs die in Duitsland gevestigd zijn.

In het vorige artikel is ingegaan op algemene btw-aspecten bij expediteurs in Duitsland. Het goederenvervoer binnen Duitsland en goederenvervoer van Duitsland naar een ander land van de EU komen in deze editie aan bod. 

Goederenvervoer in Duitsland

Indien u als Duitse expediteur goederen vervoert in Duitsland aan ondernemers die zijn gevestigd in Duitsland, geldt als plaats van de prestatie de zetel van de afnemer van de prestatie. Als uw afnemer een Duitse ondernemer is, is Duitsland dus de plaats van de prestatie. In dat geval dient op de factuur Duitse omzetbelasting in rekening te worden gebracht.

Als de afnemer een ondernemer is die in een ander EU-land gevestigd is, is btw verschuldigd in het land van de afnemer en geldt verplicht de btw-verleggingsregeling. In dat geval vermeldt u geen Duitse omzetbelasting op uw factuur en noteert u zowel „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ (VAT reverse charge) op de factuur en het btw-identificatienummer van uw klant. Diegene geeft de btw aan in eigen land.

Als de ontvanger van uw factuur een ondernemer in een land buiten de EU is, is in beginsel btw (ofwel sales tax of GST) verschuldigd in het land van de afnemer. Doorgaans leidt dit voor de Duitse expediteur niet tot btw/sales tax/GST-verplichtingen in het land van de afnemer; dit zal echter steeds nagegaan moeten worden. Er is in ieder geval geen Duitse btw verschuldigd.

Intracommunautair goederenvervoer

Bij facturering door u als Duitse expediteur aan een Duitse ondernemer ingeval van intracommunautair goederenvervoer (goederenvervoer naar een andere lidstaat van de EU), geldt Duitsland als plaats van heffing. In dat geval dient er Duitse omzetbelasting op de factuur te worden vermeld.

Is de ontvanger van uw factuur een ondernemer in een ander EU-land? Dan is btw verschuldigd in het land van de afnemer en geldt de btw-verleggingsregeling. U vermeldt geen Duitse omzetbelasting op uw factuur en noteert op de factuur „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ (VAT reverse charge) en het btw-identificatienummer van uw afnemer. Diegene geeft de btw aan in eigen land.

Als de ontvanger van uw factuur een ondernemer in een land buiten de EU is, zijn er diverse uitkomsten mogelijk. In beginsel is btw/sales tax/GST verschuldigd in het land van de afnemer. Doorgaans leidt dit voor de Duitse expediteur echter niet tot btw/sales tax/GST-verplichtingen in het land van de afnemer; dit zal evenwel steeds nagegaan moeten worden.

Ook is het mogelijk dat u als Duitse expediteur btw verschuldigd bent in één of meerdere EU-landen waar het vervoer feitelijk heeft plaatsgevonden. EU-landen hebben namelijk op basis van speciale btw-regels de mogelijkheid om toch btw te heffen als de prestatie volgens de normale btw-regels niet in de EU belast is maar het ’feitelijk gebruik en genot’ van een prestatie wél in hun land is. Ook dit zal dus steeds nagegaan moeten worden. Duitse btw is in dit geval niet verschuldigd.

Vooruitblik naar deel 3 van het drieluik

Wij nodigen u graag uit om binnenkort deel 3 van ons drieluik ook te lezen. In deel 3 gaan wij meer in detail in op de Duitse btw-gevolgen voor expediteurs bij goederenvervoer van of naar bestemmingen buiten de EU.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over btw-gevolgen van (inter)nationaal goederenvervoer in Duitsland? Neem dan contact op met Pieter Tra (per mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 00) of met Raimo Kool (per mail of per telefoon: +31 (0)88 277 15 05). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?