Golfstaten voeren btw in

27 juni 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 gaan de landen die deel uitmaken van de Gulf Cooperation Council (GCC) btw invoeren. De zes olierijke Golfstaten Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten besloten dit met name vanwege de wereldwijd gekelderde olieprijs.

Btw-stelsel in alle landen

Het btw-systeem dat in de GCC-lidstaten wordt ingevoerd is op hoofdlijnen gelijk aan het Europese btw-systeem. Die hoofdlijnen zijn vastgelegd in de GCC VAT Framework Agreement, waarin de lidstaten hebben afgesproken om het btw-stelsel in alle landen op dezelfde manier te  implementeren. Inmiddels hebben Qatar en Saoedi-Arabië hun nationale btw-wet in concept vastgesteld.

Op basis van de GCC VAT Framework Agreement worden de meeste goederen en diensten vanaf 1 januari 2018 belast met 5% btw. Net als in Europa kunnen btw-plichtige ondernemers de btw op hun aankopen en kosten als voorbelasting verrekenen met de btw die zij schuldig zijn.

Nultarief en vrijstellingen

Naast het standaard btw-tarief van 5% worden ook een 0%-tarief, voor export en andere specifiek aangewezen leveringen en diensten, en een aantal vrijstellingen ingevoerd. De lidstaten hebben afgesproken dat de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, vastgoed en binnenlands vervoer ofwel onder het nultarief (met recht op aftrek van btw), ofwel onder een vrijstelling (zonder recht op aftrek van btw) worden gebracht. Daarnaast is afgesproken dat lidstaten de vrijheid hebben om de olie- en gassector onder het btw-nultarief te brengen.

Bij invoer van goederen in één van de GCC-lidstaten is vanaf 1 januari aanstaande in principe steeds btw verschuldigd. De lidstaten hebben de vrijheid om het moment van verschuldigdheid van de btw te verschuiven van het moment van daadwerkelijke invoer naar het moment dat een bedrijf aangifte moet doen. Net zoals wij dat in Nederland kennen, wordt de betaling van invoer-btw een kwestie van tegelijkertijd aangeven en aftrekken.

Btw over leveringen

Leveringen over de binnengrenzen van de GCC-lidstaten, dus bijvoorbeeld van Saoedi-Arabië naar de Verenigde Arabische Emiraten, worden niet belast bij de leverancier maar bij de afnemer. Tenminste, als die afnemer ondernemer is. De behandeling van intra-GCC-leveringen komt geheel overeen met de systematiek die wij in de Europese Unie kennen voor grensoverschrijdende B2B-leveringen. Grensoverschrijdende leveringen aan consumenten of niet-ondernemers zijn als regel belast in het land van de leverancier. Ook voor grensoverschrijdende diensten is het Europese btw-systeem gekopieerd. B2B-diensten zijn in principe belast bij de afnemer, met uitzondering van een aantal specifiek opgesomde diensten.

Aangezien de btw voor de GCC-lidstaten een compleet nieuwe heffing is, moeten de in deze landen gevestigde bedrijven zich de komende maanden verdiepen in de impact van de nieuwe belasting op hun bedrijf en in de benodigde software aanpassingen. Ook Nederlandse bedrijven die handelen in de Golfstaten moeten zich voorbereiden op de fiscale ontwikkelingen in die landen.

Meer weten over de invoering van btw in de Golfstaten?

Wat betekent de btw-invoering voor u als uw bedrijf handelt in de Golfstaten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bert Laman per e-mail of per telefoon, +31 (0)88-2771261. Hij helpt u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?