Groeiend ondernemerschap in de Public sector

20 juni 2019 - De jaarlijkse accountantscontroles van onze Public klanten lopen zo langzamerhand op zijn eind. Voor mij als accountant en sectorleider Public is dat het moment om de balans op te maken. Daarbij vallen een aantal zaken op.

Zo zien we al jaren een professionaliseringsslag bij onze klanten op financieel organisatorisch terrein. Dat moet ook wel, want de omgeving voor hen wordt complexer. Niet alleen meer en intensievere externe wet- en regelgeving komt op hen af, maar we zien ook al enige jaren een terugtrekkende overheid. Organisaties moeten steeds vaker zelf de broek ophouden. In de Public sector zien we daarom ook het ondernemerschap toenemen. Nieuwe businessmodellen moeten ontworpen worden en als ze goed werken volgt vaak een intensief afstemmingstraject met de fiscus. Organisaties zijn namelijk al snel omzet- en vennootschapsbelastingplichtig. Dat eerste hoeft niet altijd een probleem te zijn, want dan mag de organisatie ook de betaalde btw terugvragen. In de beginfase van ondernemerschap kan dit zeker voordelig zijn. Het tweede is vaak ook niet zo’n groot probleem, omdat de winstbijdrage in het begin vaak beperkt is. Het vergt echter wel een goede begeleiding van dit soort processen in de afstemming met de belastingdienst.

We zien ook het professioneel risicomanagement toenemen. De reputatie van een organisatie en haar bestuurders en toezichthouders is vaak ‘key’ en het risicomanagement kan helpen deze reputatie te bewaken. Onze adviseurs zijn meer dan ooit bezig met gedrag en cultuurprogramma’s bij onze klanten en besteden meer aandacht aan de soft controls binnen organisaties. De gevolgen van governance codes en ‘in control statements’ worden vaker dan voorgaande jaren besproken. We zien dit onderwerp steeds hoger op de agenda’s komen.

Daarnaast mag ik zeker de IT-component niet vergeten. De Public sector is vanwege haar grote maatschappelijke belang gevoelig voor privacy en cybersecurity. Public organisaties hebben vaak de beschikking over gevoelige data. Dat kunnen leerlinggegevens zijn, patiëntengegevens, huurdersgegevens of donateursgegevens. Ik heb gezien dat zonder adequate cybersecurity de privacy van deze gegevens niet voldoende kan worden gewaarborgd. In een landschap dat in toenemende mate digitaliseert, is IT al een tijdje een belangrijke prioriteit. En dat gaat niet veranderen de komende jaren.

Het is daarom niet voor niets dat er binnen onze sectorgroep Public veel aandacht wordt besteed aan deze thema’s. Onze belastingadviseurs, IT experts en adviseurs van Governance, Risk, Compliance & Sustainability staan voor onze klanten en relaties klaar om hen hierbij te helpen. En daar ben ik als sectorleider Public dan weer trots op. Maar dat begreep u vast al.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de sectorgroep Public en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Egon de Prouw, Sectorleider Public per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 24. Hij helpt u graag verder.

Meer informatie?