Nieuw register van uitkering voor stichtingen

24 april 2019 - Onlangs is een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld dat stichtingen een register van uitkeringen dienen bij te houden.

Wat betekent deze verplichting voor een stichting

Voorgesteld wordt dat alle Nederlandse stichtingen iedereen aan wie ‘uitkeringen’ worden gedaan moeten registreren. Het bestuur van de stichting zal een register moeten gaan bijhouden met de namen en adressen van alle personen aan wie een uitkering is gedaan, die niet meer bedraagt dan 25 procent van het voor ‘uitkering vatbare bedrag’ in een bepaald boekjaar. Daarnaast moet ook het bedrag en de datum van de uitkering worden geregistreerd.

Dit voorstel maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel over het ubo-register, maar staat er inhoudelijk volledig los van.

Onduidelijkheden in het wetsvoorstel

Uit de memorie van de toelichting blijkt dat deze wijzigingen zijn voortgekomen uit aanbevelingen in een rapport uit 2011 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). Dit rapport geeft echter aan dat de aanbevelingen geen betrekking hebben op de reguliere not-for-profit stichtingen en verenigingen.

Daarnaast zijn er onduidelijkheden over de begrippen die in het wetsvoorstel worden gebruikt. Wat wordt bedoeld met ‘uitkering’ en met ‘het voor uitkering vatbare bedrag’? Veel not-for-profit stichtingen houden zich niet bezig met uitkeren, maar met activiteiten zoals natuurbescherming, onderwijs en zorg. Zijn de ‘personen’ alle soorten personen en moeten dus ook uitkeringen aan rechtspersonen worden geregistreerd? Aansluitend rijst de vraag hoe het voorgestelde uitkeringenregister zich verhoudt tot de algemene administratieplicht die iedere stichting heeft. Voor zover stichtingen uitkeringen doen, moeten deze gegevens al op grond van deze administratieplicht vastgelegd worden.

Kortom: Het laat zich aanzien dat dit wetsvoorstel nog wel enige nadere toelichting vraagt van de indieners van het wetsvoorstel.

Meer weten?

Wij houden de ontwikkelingen omtrent het ubo-register nauwlettend voor u in de gaten. Wilt u in de tussentijd meer weten over de gevolgen voor u? Neem dan contact op met Xander Alders, Pellicaan Advocaten, advocaat ondernemingsrecht per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 93 of met Mariëlle van Dijk, Sectorleider Not-for-Profit per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 11 83. Zij helpen u graag verder. 

Meer informatie?