Wanneer heeft u recht op btw-aftrek bij een (mislukte) aankoop van een deelneming?

1 juni 2018 - Aan het Europese Hof van Justitie is een vraag over de uitleg van btw-regelgeving voorgelegd, waar de markt al lang op zit te wachten. Het betreft het recht op aftrek van btw op kosten die zijn gemaakt in het kader van de aankoop van aandelen. De Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie adviseert het Hof van Justitie om aftrek van btw toe te staan.

Casus: mislukte overname Ryanair Ltd.

De zaak die aan het Hof van Justitie is voorgelegd, betreft Ryanair Ltd. Ryanair Ltd. heeft in deze zaak kosten gemaakt voor een uiteindelijk (om mededingingsrechtelijke redenen) mislukte overname van Air Lingus. Ryanair Ltd. is een ‘operationele ondernemer’ die met btw belaste activiteiten verricht en wilde ook aan de over te nemen vennootschap btw-belaste managementdiensten gaan verrichten. Dit heeft echter uiteindelijk niet plaatsgevonden, doordat de overname mislukte. De Ierse belastingdienst weigerde in deze casus aftrek van btw op de kosten die gemaakt zijn in verband met de voorgenomen aankoop.

Recht op aftrek btw in Nederland

In Nederland wordt in de regel wel geaccepteerd dat de btw op kosten voor de aankoop van aandelen in aftrek wordt gebracht, ook als de overname mislukt. Voorwaarde hierbij is dat voor de beoogd houder van de aandelen, een bestaande entiteit of de zogeheten BidCo (tussenhoudster), een objectief voornemen bestaat om met btw belaste prestaties te gaan verrichten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de BidCo zich tegen vergoeding mengt in het beheer van de nieuwe of andere deelnemingen. Als dit niet het geval is en de entiteit daarmee alleen passief eigenaar van de aandelen is, loopt deze risico dat er geen aftrek van btw mogelijk is op de begeleidingskosten.

De Advocaat-Generaal heeft het Hof van Justitie nu geadviseerd dat ook btw-aftrek mogelijk moet zijn als er sprake is van een strategische overname van aandelen door een operationele onderneming, zoals bij Ryanair Ltd. Met een strategische overname van aandelen wordt bedoeld dat een overname wordt gedaan met het oog op de uitbreiding of wijziging van bestaande operationele activiteiten van de groep, en daarmee dus van de verkrijgende vennootschap. Het zou gunstig zijn als het Hof van Justitie de conclusie van de Advocaat-Generaal volgt.

Wat betekent dit voor u?

Bent u van plan een overname te doen of heeft u te maken met bijvoorbeeld private equity of M&A? Dan is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium uw recht op btw-aftrek veilig te stellen, ook als de overnameplannen niet door gaan. Mazars kan u helpen om uw dossier compleet te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Eline Polak (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25) of Ronald Plat (per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 14 16). Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?