SLIM-regeling voor samenwerkingsverbanden

17 mei 2024 - De SLIM-regeling opent 3 juni 2024 voor samenwerkingsverbanden. Hiermee kunnen mkb-bedrijven aanspraak maken op maximaal € 500.000 om het leren en ontwikkelen van medewerkers te stimuleren, door samen te werken met andere bedrijven.

Thema’s SLIM samenwerkingsverbanden 

Binnen een viertal thema’s kunnen aanvragen worden ingediend voor een traject van maximaal 24 maanden: 

  1. Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren, waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt; 
  2. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming; 
  3. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een L&O-methode (een methode die gericht is op het structureel aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden); 
  4. Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 

Het is ook mogelijk verschillende thema’s te combineren. Zo kan de doorlichting van een onderneming bijvoorbeeld worden gecombineerd met het ontwikkelen van een maatwerk L&O-methode (denk aan het gezamenlijk ontwikkelen van e-learnings).  

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee mkb-ondernemingen, niet zijnde verbonden ondernemingen. Daarnaast kunnen ook brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, O&O-fondsen, of werknemers- of werkgeversverenigingen subsidie aanvragen. 

Voorwaarden 

De maximale subsidie bedraagt maximaal € 200.000 en maximaal € 500.000 voor het hele consortium, waarbij een subsidiepercentage van 60% wordt gehanteerd. Een consortium dient minimaal € 210.000 aan (loon- en/of externe) kosten te maken. 

Deadline 

De deadline voor aanvragen is 31 juli 2024. Het advies is echter om eerder in te dienen gezien de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld en, bij uitputting van het budget, eerder ingediende aanvragen dus voorrang krijgen. Op basis van goede initiatieven alleen verstrekt het SZW geen subsidie. Er dient een passende aanvraag worden ingediend.  

Meer weten? 

Wilt u graag ontzorgd worden met uw aanvraag of wilt u meer weten of de SLIM-samenwerking? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Forvis Mazars of met Leap per e-mail. Zij helpen u graag verder.