Wetgevingsvoorstel openbaarmaking donateursgegevens schadelijk voor goede doelen organisaties?

13 februari 2019 - Is het wetgevingsvoorstel om de donateursgegevens openbaar te maken schadelijk voor goede doelen organisaties? Wat kunnen goede doelen doen?

Eerder lieten wij weten dat een wetgevingsconsultatie is gestart, met daarin het voorstel dat persoonsgegevens van donateurs van maatschappelijke organisaties jaarlijks openbaar gemaakt zullen worden. De doelgroep van deze nieuwe regels, stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen, doet er goed aan het voorstel goed te bestuderen. Inmiddels hoorden wij dat er de nodige kritiek op dit voorstel is.

Tot en met 22 februari 2019 kan commentaar worden geleverd op het consultatievoorstel, dat is te vinden via de internetconsultatie.

Daaropvolgend organiseert Pellicaan Advocaten op 4 april a.s. het seminar “Bestuurlijke uitdagingen in de not-for-profit” waarin de plannen om de financiering van not-for-profit organisaties meer transparant te maken aan de orde zullen komen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het consultatievoorstel en de mogelijke gevolgen? Neem dan contact op met Xander Alders, advocaat bij Pellicaan Advocaten per e-mail of per telefoon via +31 (0)88 627 22 93 of Mariëlle van Dijk per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 1183. Zij helpen u graag verder. 

Meer informatie?