Gewijzigde toepassing btw-nultarief bij zeeschepen

4 februari 2019 - Sinds 1 januari 2019 is de toepassing van het btw-nultarief bij leveringen en diensten van / aan zeeschepen aangescherpt. In een onlangs eind vorig jaar gepubliceerd besluit van de staatssecretaris zijn de concrete voorwaarden voor toepassing van het btw-nultarief met betrekking tot, onder meer, zeeschepen vermeld.

Wat is er veranderd bij leveringen?

Voor de toepassing van het btw-nultarief bij de levering en bevoorrading van zeeschepen en de levering van boordbenodigdheden aan zeeschepen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De leverancier die aanspraak wil maken op het btw-nultarief dient voortaan te beschikken over het IMO-nummer (International Maritime Organization) van het schip dat levert of waaraan geleverd wordt. Dit nummer dient op de factuur voor de levering te staan.
  • Het schip dient voor minstens 70 procent gebruikt te worden voor de vaart op volle zee. Uit praktische overwegingen wordt hierbij gekeken naar het feitelijke gebruik van het schip in het voorgaande jaar of het gemiddelde gebruik in de voorgaande vijf jaren. Voor nieuwe schepen wordt gekeken naar het verwachte gebruik.
  • Het schip dient voor 100 procent commercieel geëxploiteerd te worden. Dit betekent dat wanneer een schip ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, het btw-nultarief niet van toepassing is.
  • De leverancier dient te beschikken over een verklaring van of namens de exploitant van het schip dat aan het hiervoor genoemde gebruik is voldaan (vaart op volle zee en commerciële exploitatie). Hierbij kan worden volstaan met het jaarlijks éénmalig afgeven van de verklaring aan de leverancier, mits het gebruik van het schip tussentijds niet wijzigt.

Bij de levering van bevoorradingsgoederen en boordbenodigdheden geldt als uitgangspunt dat het btw-nultarief alleen aan de orde komt als de goederen direct aan de exploitant van het schip worden geleverd.

Wat is er veranderd bij diensten

De hiervoor genoemde wijzigingen werken ook door naar diensten die direct te maken hebben met zeeschepen en hun lading (zoals bijvoorbeeld onderhoud aan of verhuur van zeeschepen, laden en lossen van zeeschepen). Deze diensten kunnen alleen voor het btw-nultarief in aanmerking komen als ze worden verricht met betrekking tot zeeschepen die voor minstens 70 procent gebruikt (gaan) worden voor de vaart op volle zee en volledig commercieel geëxploiteerd (gaan) worden.

De dienstverrichter die deze diensten aan een Nederlandse afnemer levert en daarvoor het btw-nultarief wil toepassen, zal in die gevallen dus moeten beschikken over het IMO-nummer van het schip waarvoor de diensten worden verleend en een verklaring van of namens de exploitant van het schip.

Wat moet u doen?

Als u leveringen en/of diensten ten aanzien van zeeschepen verricht en daarop het btw-nultarief nog wil kunnen toepassen, dan dienen uw administratieve procedures aangepast te zijn aan de nieuwe voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld veelal noodzakelijk aan uw afnemer een verklaring te vragen over het gebruik van het schip en te beschikken over het IMO-nummer van het schip.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gewijzigde toepassing van het btw-nultarief van (zee)schepen? Neem dan contact op met Raimo Kool per e-mail of per telefoon +31 (0)88 277 15 05 of Eline Polak per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25. Zij helpen u graag verder.

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?