Lantbruk

Oavsett om du brukar jord och skog på heltid, deltid eller äger en hästgård, hjälper vi dig att göra rätt. Vi på Forvis Mazars strävar efter att vara en samarbetspart som hjälper dig att driva och utveckla ditt företag.

Vårt lantbruksteam har lång erfarenhet och bred kompetens i frågor som rör revision och beskattning av lantbruksföretag. Vi kan hjälpa till med det mesta, från enklare kalkylering och budgetering, till avancerad rådgivning kring företagsupplägg och skattefrågor. Hos oss får du en trygg, lokal partner som hjälper dig att möta framtidens utmaningar.

Vi hjälper dig med:

  • Revision av driftsaktiebolag samt skattefrågor i ditt lantbruksföretag. Förutom köp och försäljning rör många transaktioner inom lantbruket den fastighet som lantbruket bedrivs ifrån. Detta kräver särskilda kunskaper för att hantering av inkomstskatt och moms samt revision av ditt lantbruk ska bli korrekt. Vi hjälper dig med detta.
  • Hästverksamhet. Den som har häst i företag måste veta om verksamheten uppfyller kraven för att vara näringsverksamhet samt om verksamheten är momspliktig eller inte. Har du egen gård med hästar har du oftast en näringsverksamhet bara genom att du äger gården. Vi hjälper dig att göra rätt.
  • Ditt socialförsäkringsskydd. För den enskilde näringsidkaren är företagets resultat även grunden för företagarens socialförsäkringsskydd, t ex föräldrapenning och sjukpenning och den framtida pensionen. Hur det skattemässiga resultatet disponeras är avgörande för detta skydd. Vi planerar för ditt resultat och socialförsäkringsskydd.
  • Skattefrågor vid etablering utomlands. Att vi på Forvis Mazars finns i 100 länder runt om i världen gör att vi även kan hjälpa dig med skattefrågor som uppkommer vid t ex internationell handel eller etableringar utomlands. Ska din verksamhet ta steget ut i världen kan vi på Forvis Mazars, tillsammans med våra internationella kollegor, ge dig en hjälpande hand.

Träffa vårt lantbruksteam!