ESG och hållbarhet

Vi hjälper er att sätta hållbarhet i centrum för er verksamhet.

Hållbarhet är inte bara en miljöfråga, det är en affärsfråga för seriösa företag som ser sin del i ansvarskedjan och vill agera därefter. Företagsstyrning och social hållbarhet handlar dock även om marknadsfördelar, att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och skapa förtroende hos myndigheter, investerare och kunder. Vi ser och förstår riskerna med att inte implementera hållbarhet i sin strategi. Våra experter hjälper ert företag med rådgivning och konsultationer i ert hållbarhetsarbete.

Hur vi kan hjälpa er:

Dokument

Års- och Hållbarhetsredovisning 2022-2023 Mazars AB
Mazars ESRS guide
Mazars CSRD Factsheet
Mazars ESRS Factsheet

Reporting & Assurance

130175743446-Reporting-Assurance.jpg
Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att skapa förtroende gentemot myndigheter, kunder, investerare, samarbetspartners och andra intressenter. Icke-finansiella rapporter blir allt mer viktiga för företag som verktyg för att skapa tillit och trovärdighet. Företag behöver kunna redogöra för sin hållbarhetspåverkan, i form av bland annat transport, energi, utsläpp och social hållbarhet som exempelvis mångfald och jämlikhet. Vi hjälper er att sätta hållbarhet i centrum för er verksamhet.

Läs mer

ESG & Due Diligence

f0611c6da5c4-ESG-Due-Diligence_2.jpg
I allt större utsträckning anpassar företag sina affärsstrategier till att även omfatta hållbarhet, ESG – Environmental, Social and Governance. Vi erbjuder lösningar för att integrera hållbarhet i ert dagliga arbete och i er affärsplan.

Läs mer

Sustainable tax

2be0f1e70fda-Sustainable-Tax_2_beskuren.jpg
Oavsett om det gäller en omstrukturering eller ert interna arbete med hållbarhetsfrågor spelar skatt en ledande roll i de beslut som fattas. Forvis Mazars hjälper er att fatta långsiktigt hållbara beslut i linje med gällande rätt och den skattepolicy eller skattestrategi som ni har implementerat.

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

91e9c3066e5d-Haallbarhet2_startsida_1600x900.jpg
Vi vill bedriva en hållbar verksamhet vilket innebär att identifiera både risker och möjligheter inom och utanför vårt företag. Här kan du läsa mer om hur vi på Forvis Mazars arbetar med hållbarhet.

Läs mer

Vill du veta mer?