Financial Advisory

Vi hjälper dig vid de kritiska tillfällen då det avgörs hur framgångsrik din verksamhet blir.

Du kommer under ditt affärsliv att ställas inför en rad avgörande frågor som får stor påverkan på din organisation och framtida värdeskapande. Det kan gälla att komma i mål med ett förvärv eller försäljning, utreda ekonomiska frågeställningar, tvista i domstol eller att göra omstruktureringar. Vårt team i Sverige, tillsammans med Forvis Mazars globala nätverk, är väl positionerade för att hjälpa dig att möta utmaningar och kan arbeta nära dig för att skapa skräddarsydda, praktiska och tekniska råd som tar dig igenom dessa avgörande tillfällen.

Kontakta oss på Forvis Mazars om du vill veta mer.

Lead Advisory / M&A

639f2a0de330-Lead-advisory.jpg
Inom Forvis Mazars Lead Advisory hjälper vi våra kunder med genomförande av hela köp- eller säljprocessen av företaget eller del av företagets verksamhet. Våra team har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med att förbereda ett bolag inför försäljning och ge råd kring strategi och taktik i själva genomförandet. Andra exempel är ”management buy-out”, ”management buy-in”, ”spin off” och ”carve out”.

Läs mer

Due Diligence

7f8d2196da44-Due-diligence.jpg
Våra specialister har lång erfarenhet av att utföra due diligence-tjänster i olika branscher åt både köpare och säljare av företag. Genom att teamet består av samverkande specialister lyfter vi inte bara fram riskerna i en verksamhet, utan kan även peka på möjligheter och framtida potential.

Läs mer

Värderingstjänster

f90128df6321-Vaerderingstjaenster.jpg
Forvis Mazars genomför värderingar för en rad olika ändamål. Dessa är ofta drivna av t ex redovisnings-, transaktions-, skatte- eller finansieringsändamål. Ibland är det frågan om tvist eller så ska ett incitamentsprogram implementeras. Vi hjälper även våra uppdragsgivare med upprättande av finansiella modeller för simulering av utfall, till exempel sammanslagningar, nya strategiska inriktningar eller för att optimera kassaflöden.

Läs mer

Omstruktureringar & likviditetsanalyser

0e6009320b6f-FA_omstruktureringar_likviditetsanalyser.jpg
Ibland utvecklas inte verksamheten som planerat vilket kan medföra att företaget får svårigheter att finansiera sin verksamhet. Forvis Mazars erbjuder rådgivning till både kreditgivare och till låntagande bolag med målsättningen att bevara värden och minimera kreditförluster.

Läs mer

Ekonomiska utredningar

70de7cdeafb4-Ekonomiska-utredningar_2.jpg
Forvis Mazars bistår med specialister vid ekonomiska utredningar i ett antal olika frågor. Vi har även god erfarenhet av att muntligt presentera våra slutsatser inför skiljenämnd eller allmän domstol.

Läs mer

Vill du veta mer?