Värderingstjänster

Forvis Mazars genomför värderingar för en rad olika ändamål. Dessa är ofta drivna av t ex redovisnings-, transaktions-, skatte- eller finansieringsändamål. Ibland är det frågan om tvist eller så ska ett incitamentsprogram implementeras. Vi hjälper även våra uppdragsgivare med upprättande av finansiella modeller för simulering av utfall, till exempel sammanslagningar, nya strategiska inriktningar eller för att optimera kassaflöden.

Ett värderingsutlåtande från Forvis Mazars är genomarbetat och väl underbyggt och våra antaganden stäms av mot den specifika marknaden, särskilda databaser, offentliga utredningar och rapporter. Inte minst väger vår globala erfarenhet från tidigare uppdrag tungt. Forvis Mazars värderingar borgar för kvalitet och oberoende, vilket är av stor betydelse för externa intressenter såsom Skatteverket, finansiärer, delägare med flera.

Forvis Mazars värderingsteam stöttar dig i alla situationer där behov av en företagsvärdering kan uppstå. Vi erbjuder kvalificerade analyser och strukturerade beslutsunderlag som är ett värdefullt stöd i förhandlingar och bidrar till ett effektivt beslutsfattande. Vi kan också värdera vissa typer av immateriella rättigheter och prissätta värdepapper såsom optioner, konvertibla skuldebrev med mera.

Incitamentsprogram utgörs ofta av optioner. För att detta ska falla väl ut är det viktigt att säkerställa att de ingående variablerna, såsom exempelvis volatiliteten, i Black & Scholes är marknadsmässiga. Annars kan hela programmet utgöra en skatterisk, både för företaget och innehavaren. Tillsammans med våra skattespecialister kan vi utforma programmet så att det motsvarar dina syften och att inga obehagliga överraskningar dyker upp senare.

Vill du veta mer?