Omstruktureringar & likviditetsanalyser

Ibland utvecklas inte verksamheten som planerat vilket kan medföra att företaget får svårigheter att finansiera sin verksamhet. Forvis Mazars erbjuder rådgivning till både kreditgivare och till låntagande bolag med målsättningen att bevara värden och minimera kreditförluster.

Som oberoende part i en ofta komplicerad situation med olika intressenter till underpresterande verksamheter kan vi tillföra en objektiv analys och belysa olika handlingsalternativ och konsekvenser. Vi kan genomföra en oberoende granskning (så kallad IBR) av nuvarande verksamhet och bolagets framtida förmåga att möta sina finansiella förpliktelser och utföra en genomlysning av likviditetsbehovet på kort och lång sikt. Vi hjälper också till med att samordna och projektleda processer med flera kreditgivare inblandade.

Om du som företagare redan har likviditetsproblem bistår vi bland annat med att se över hur kapital kan frigöras genom att sänka kostnadsmassan och rörelsekapitalet omgående. På lite längre sikt hjälper vi till att tillsammans med ledningen skapa likviditet och arbeta in en förståelse för en beständig likviditetshantering. Vi hjälper också till med att identifiera olönsamma delar av verksamheten och ge råd kring olika alternativ med dessa.

Vill du veta mer?