Klagomålsformulär

Våra värderingar utgör grunden för vad vi tror kommer att skapa en långsiktig och hållbar framgång för företaget. Vi vill arbeta på ett sätt som främjar våra värderingar och se till att vi ger våra kunder bästa möjliga service och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.

Forvis Mazars Group har åtagit sig att hantera följande punkter på ett ansvarsfullt, öppet och professionellt sätt:

  • Anmälningar som tagits upp internt – att partner eller medarbetare möjligtvis kan ha gjort sig skyldiga till tjänstefel inom Forvis Mazars Group.
  • Anmälningar som tagits upp externt av människor som inte är anställda hos Forvis Mazars Group (kunder och andra intressenter) och som gäller tjänster som Forvis Mazars Group tillhandahåller.

För vem gäller Forvis Mazars Group klagomålsförfaranden?

Anmälningar som tagits upp av partners och anställda på Forvis Mazars Group, oavsett permanent eller visstidsanställning, beaktas av Förfarande för interna klagomål nedan.

Anmälningar som tagits upp av personer som inte är anställda på Forvis Mazars Group omfattas av Förfarande för externa klagomål nedan.

Externa anmälningar som avser andra personer än Forvis Mazars Group medarbetare kommer inte att beaktas.

Förfarande för externa klagomål

Vi gör vårt bästa för att få allt att fungera. Om du ändå inte är nöjd kan du meddela oss dina synpunkter genom att fylla i följande formulär. Vi kommer att kontakta dig så att vi kan hitta en lösning tillsammans.

Läs mer

Förfarande för interna klagomål

Riktlinjerna för den interna rapporteringen ("riktlinjerna") ger medarbetare inom varje företag ett system att ta upp verkliga oegentligheter samtidigt som de är skyddade mot diskriminering, trakasserier eller disciplinära åtgärder.

Läs mer