ESG & Due Diligence

I allt större utsträckning anpassar företag sina affärsstrategier till att även omfatta hållbarhet, ESG – Environmental, Social and Governance. Vi erbjuder lösningar för att integrera hållbarhet i ert dagliga arbete och i er affärsplan.

I takt med att omvärlden i allt högre utsträckning bevakar företags sociala och ekonomiska beteende, blir det också fundamentalt för företag att ha en effektiv strategi på plats. Vårt hållbarhetsteam kan ge er de råd och den stöttning ni behöver för att implementera och utveckla ett hållbarhetsramverk för just er verksamhet. De företag som fortfarande ser hållbarhetsarbete som en miljöfråga allena, tenderar att halka efter då det för intressenter är en fråga om företagets trovärdighet, rykte och grundvärderingar.

En hållbarhetsstrategi integrerar ekonomiska, miljömässiga och sociala mål i affärsplanen i syfte att skapa långsiktigt värde för organisationen, dess intressenter och för samhället i stort. Medvetenheten kring ESG-frågor ökar i samhället i stort och de flesta företag inser vikten av att implementera dessa principer i sin egen organisation. ESG täcker flera områden och frågor, så som klimatförändringar, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter och ansvarsfrågor för företagets ledning – men det är i det här sammanhanget viktigt att identifiera vilka frågor som är relevanta för just er organisation.

Vi kombinerar vår kunskap inom ESG med vår expertis inom revision, skatt, redovisning och affärsrådgivning för att ge er det stöd och den rådgivning ni behöver för att utveckla er hållbarhetsstrategi.

 

Vi kan hjälpa er med att:

  • Ta fram en hållbarhetsstrategi för er organisation och utefter era förutsättningar och mål,
  • Identifiera vilka materiella frågor som är viktigast för er (väsentlighetsanalys)
  • Identifiera ESG-risker som kan påverka er verksamhets rykte och möjlighet att skapa värde,
  • Biträde vid intressentdialog, aspektanalyser och andra grundläggande aktiviteter vid utformning av hållbarhetsstrategier
  • Sustainable Due Diligence: Identifiering av möjliga risker kopplat till hållbarhetsområdet samt bedömning av dessa utifrån gällande regelverk och standarder.

Vill du veta mer?