Annika Larsson Auktoriserad revisor

Annika Larsson

Annika har lång erfarenhet av revision för både noterade och ägarledda företag inom flera olika branscher som till exempel tillverkningsindustri, handels- och tjänsteföretag, fastighetsförvaltning och entreprenadverksamhet. Hon har även erfarenhet av revision av utvecklingsbolag inom flera branscher. Annika är specialiserad inom IFRS och svensk redovisningsstandard.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: