Mariah Karlsson Partner, Auktoriserad revisor

Mariah Karlsson

Mariah Karlsson har erfarenhet av revision både i små- och medelstora ägarledda bolag samt av revision i större koncerner inom olika branscher. Exempel på branscher är fastighetsförvaltning, och företag inom tjänste-, konsult- och handelssektorn.

Vill du veta mer?