Nafta, plin i prirodni resursi

Upravljanje neizvjesnošću uz naš globalni tim i lokalna rješenja

Sektor nafte, plina i prirodnih resursa suočava se s velikom neizvjesnošću. Povećana međunarodna konkurencija uz nestabilne cijene robe i neizvjesnu potražnju od operatora zahtijeva otpornost kao uslov uspjeha. Naši stručnjaci mogu Vam pomoći u razjašnjavanju situacije, što je veoma potrebno za napredovanje na izazovnom tržištu.

Naš pristup

Volatilnost cijena, geopolitika, neizvjesnost potražnje i politički izazovi za održiviji rast samo su četiri rizika s kojima se ekstraktivni sektor suočava. Operativna otpornost i izvrsnost od ključne su važnosti, a protežu se od aktivnog upravljanja složenim kapitalnim projektima do poreske, pravne i regulatorne usklađenosti.

Mi u Mazarsu vjerujemo da globalizovana industrija treba globalne odgovore, a naš tim za naftu, plin i prirodne resurse djeluje na pet kontinenata uz fleksibilan, partnerski pristup, te omogućava rješavanje detaljnih operativnih problema uz prilagođenu industrijsku ekspertizu.

Naš tim raspolaže stručnim znanjima u pogledu cijelog životnog ciklusa projekta, od studije izvodivosti do profitabilnosti i operativnih faza, uključujući modeliranje poslovnog slučaja za pristup novim rezervama koje odražavaju današnju ekstremnu promjenjivost cijena i pomoć na terenu pri osnivanju podružnica. Naši stručnjaci također mogu pomoći u upravljanju složenim kapitalnim projektima.

Veliki projekti i složeni aranžmani definišu sektor i ne idu uvijek po planu. Naš tim za forenzičke i istražne usluge pomaže Vam identifikovati i kvantifikovati finansijsku izloženost, i to kroz rad naših stručnjaka za rješavanje komercijalnih sporova i istrage. Podržavamo Vas tokom cijelog procesa kako biste uspješno upravljali rizicima i došli do komercijalnog rješenja.

Znamo kako optimizovati operativne i finansijske performanse imovine uzvodnih, srednjih i nizvodnih odjela. To uključuje optimizaciju korporativnih struktura u kontekstu akcijskog plana OECD-a o smanjenju porezne osnovice i preusmjeravanju dobiti (BEPS) i razmatranje vanjskih opcija rasta kao što su strateška partnerstva, spajanja i preuzimanja, te raspolaganje neesencijalnom imovinom.

Shvatamo da su podaci jedna od najvažnijih prednosti u Vašoj organizaciji. Iskorištavanjem snage Vaših podataka poboljšavamo poslovne rezultate i profit, podržavamo rast, upravljamo rizikom i jačamo konkurentsku prednost. Štitimo Vaše podatke od kibernetičkih napada i pomažemo osigurati da se pridržavate zakona i pravila o privatnosti podataka.

Razumijemo i pozdravljamo sve veće zahtjeve prema kojima industrija treba biti odgovoran korporativni građanin. Izgradili smo vodeća stručna znanja u poljima kao što su regulativa zaštite okoliša, zeleno računovodstvo, pružanje pomoći preduzećima pri razvoju sistema i okvira upravljanja kojima bi pokazali da njihove aktivnosti održivosti ispunjavaju zahtjeve regulatora i potrošača, dok podržavamo ulaganja u održive projekte i vrednovanje antikorupcijskih programa.

Usluge prilagođene izazovima industrije koja se mijenja:

Podrška u finansiranju i razvoju Vaših projekata

  • Podrška pri transakcijama kupovine i prodaje uključujući podizanje duga i kapitala, poresku, finansijsku i detaljnu analizu modela
  • Finansiranje infrastrukture
  • Međunarodni razvoj i vanjski rast: studije mogućnosti ulaganja u energetski sektor, podrška u pokretanju integracijskih projekata, te finansijska, poreska i pravna podrška u osnivanju podružnica ili preduzeća

Optimizacija Vašeg poslovanja

  • Finansijski menadžment: revizija i računovodstvo, finansijski inženjering, usklađivanje troškova u vezi s poslovnom strategijom, finansijsko modeliranje investicijskih projekata
  • Podaci i automatizacija: poboljšajte snagu svojih podataka i zaštitite ih
  • Upravljanje rizicima: prilagođavanje nivoa ulaganja u skladu s industrijskim rizicima, interna kontrola, mapiranje rizika, identifikacija i sprječavanje rizika prevare
  • Operativno upravljanje: optimizacija industrijske imovine, globalna optimizacija lanca snabdijevanja, strategija održavanja industrijskih lokacija

Pomoć pri prelazu na nove energije

  • ESG revizije
  • Optimizacija ugljen-dioksidne strategije
  • Konsultantska podrška u svim aspektima razvoja održive infrastrukture i pristupa održivom finansiranju

Kontaktirajte nas

Želite znati više?