Restrukturiranje i insolventnost

Vaš oslonac za vrijeme kriza i poteškoća

Za vrijeme finansijskih poteškoća, nesigurnosti ili korporativne transformacije, naš globalni tim stručnjaka za restrukturiranja i probleme insolventnosti pomaže u očuvanju vrijednosti, primjeni kriznih strategija, te poboljšanju rezultata vašeg poslovanja.

Vjerujemo kako je rana detekcija uzroka problema u kompaniji ključna za uspješnu provedbu plana restrukturiranja, koji će na održivim temeljima poboljšati rezultate poslovanja.

Do potrebe za uslugama restrukturiranja dolazi iz niza razloga, ali rezultat koji isporučujemo uvijek je jednak: napraviti procjenu, predstaviti i preporučiti najbolje opcije za vaše poslovanje i sve dionike u procesu.  

Ovisno o tome što smatrate prikladnijim, pružit ćemo vam podršku u provedbi rješenja koje podrazumijeva provođenje solvencijskog ili insolvencijskog postupka.

Naše usluge u procesu restrukturiranja uključuju:

  • Neovisni pregled poslovanja – pregled finansijske, operativne i strateške izvedbe kompanije,
  • Analiza opcija – procjena kvalitete pojedine opcije koja je na raspolaganju menadžmentu,
  • Analiza prije zaduživanja – utvrđivanje potreba za zaduženjem i razine duga koju će kompanija moći finansirati,
  • Analiza solventnosti – utvrđivanje solventnosti kompanije, te savjetovanje menadžmenta o njihovim odgovornostima. Utvrđivanje opcija dostupnih dionicima i vjerojatni ishodi strukturiranog izlaska,
  • Plan u vanrednim slučajevima – pomoć pri procjeni i upravljanju radnim kapitalom u vanrednim okolnostima, poput ubrzanog procesa spajanja i pripajanja (M&A), te slučaja insolventnosti,
  • Pojednostavljenje korporativne strukture – pomoć pri pojednostavljenju korporativne strukture kako bi se smanjio teret, trošak i rizik usklađivanja poslovanja. Korporativne strukture kompanija koja često preuzimaju druge kompanije pa s vremenom često postanu pretjerano komplikovane s brojnim neaktivnim podružnicama unutar grupe.

Insolventnost

Kada kompanija dosegne kraj svog životnog ciklusa, pomažemo odabrati najprikladniju strategiju za sve zainteresovane strane. Imamo značajno iskustvo u procesima likvidacije društava uz minimalizaciju posljedica po dioničare – bili oni fizičke osobe ili korporacije. Prioritet nam je riješiti bilo kakve neposredne izazove, a pritom očuvati vrijednost u najvećoj mogućoj mjeri.

Naši personalizovani savjeti i podrška pružit će optimalno rješenje za restrukturiranje vašeg poslovanja.

Pored navedenog, imamo značajno iskustvo u insolvencijskim postupcima, a naš tim je kvalifikovan za identifikaciju i provođenje insolvencijskih zahtjeva po relevantnoj legislativi u zemljama u kojima poslujete. Kao integrisano, internacionalno partnerstvo, imamo veličinu i lokalno znanje kako bismo vas podržali na svakom tržištu vašeg poslovanja.

Poboljšavamo naplatu potraživanja putem komercijalnih nagodbi, te parnica kada je nužno. Naplate potraživanja postignute našim istragama najčešće su jedini izvor sredstava za insolventnu kompaniju.

Naš tim redovito pomaže pri naplati potraživanja koja proizlaze iz transakcija, pogodbi, kršenja ugovornih obaveza, isplate nezakonitih dividendi, nezakonitog poslovanja i prijevara, kao i naplate potraživanja po zajmovima od direktora i trećih strana.

Zahvaljujući našoj globalnoj mreži ureda i internim forenzičkim stručnjacima, učinkovito se istražuju prijevare i prati trag imovine, posebice na međunarodnoj razini.

Kontaktirajte nas

Želite znati više?