ESG Health check

Bent u net begonnen met het opzetten van uw ESG-strategie, of wilt u graag beginnen? Dan is de healthcheck een mooi startpunt.

Onze aanpak

Met de healthcheck maken we een nulmeting over waar uw organisatie staat op het gebied van een duurzame bedrijfsstrategie. Hiermee krijgt u een beeld waar uw organisatie staat ten opzichte van wettelijke en maatschappelijke vereisten, en ook ten opzichte van uw concurrenten.

Dit geeft een mooi startpunt om, wanneer nodig, uw strategie te herijken. Het leidt tot een verduurzaming van uw organisatie en daarmee tot een betere wereld en geeft u de mogelijkheid om uw marktpositie te verbeteren.

In deze healthcheck maken we ook direct de koppeling naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met als toegevoegde waarde dat we een koppeling maken met die doelstellingen waar uw organisatie de meeste impact op heeft en daarmee het beste kunnen worden opgepakt.

Waarde voor u

  • Inzicht in hoeverre uw organisatie een duurzame bedrijfsvoering kent en waar u staat ten opzichte van uw concurrenten.
  • Concrete handvatten om te sturen op bijdrage aan de SDG's en waar u strategische kansen heeft.
  • Specifieke acties voor uw reis naar een duurzamere bedrijfsvoering.
  • 'ESG awareness' accreditatie.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen over dit product, of op het gebied van duurzaamheid, neem dan contact op met Jessica Boekhoudt via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 10 34 of met Danny Janssen via e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 13 20. Zij helpen u graag verder.

Want to know more?