Terugkijken: webinar ‘Bewust van uw privacyrisico’s’

Nederland is goed voor een kwart van alle Europese datalekmeldingen. Jaarlijks neemt het aantal datalekken toe en de verwachting is dat dit aantal blijft stijgen de komende jaren. Organisaties moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden om persoonsgegevens te beschermen en juist te verwerken. Maar voeren organisaties dit volgens de richtlijnen van de AVG correct uit? Mazars heeft hier onderzoek naar gedaan.

Terugkijken

Over het onderzoek

De afgelopen maanden hebben wij privacy-onderzoeken uitgevoerd voor enkele tientallen organisaties in uiteenlopende sectoren. Tijdens deze verkennende onderzoeken hebben wij in kaart gebracht hoe deze organisaties omgaan met het onderwerp privacy en wat op dit moment voor hen nog de grootste risico’s zijn op het gebied van privacy compliance en informatiebeveiliging.

Bij onze onderzoeken hebben wij een door Mazars ontwikkelde vragenlijst van 27 vragen als leidraad genomen. Deze vragenlijst is gekoppeld aan de zeven privacyprincipes zoals gedefinieerd in de AVG. Hierbij hebben wij onder andere gekeken naar het belang van het uitvoeren van privacy risicoanalyses – een zogeheten Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) – bij risicovolle verwerkingen en hoe het privacybewustzijn van medewerkers wordt gestimuleerd.

Met deze benchmark willen we een bijdrage leveren aan een veiligere en privacy bestendige digitale omgeving waarin de persoonsgegevens van betrokkenen adequaat worden beschermd.

Sprekers

Jan Matto | Partner | IT audit & advisory
Marissa de Beeld | Privacy and Compliance Specialist | IT audit & advisory

Want to know more?