Kennissessie: Cybersecurity en compliancy

Nu organisaties steeds meer digitaal met elkaar zijn verbonden, is cybersecurity een maatschappelijk thema geworden. Wij zien dat wet- en regelgeving omtrent cybersecurity steeds verder wordt aangescherpt. Ook de toezichthouders beginnen zich hierin meer en meer te manifesteren. Daarnaast is het gebruik en de afhankelijkheid van IT-middelen van derde partijen flink toegenomen de laatste jaren. De vraag die hierbij steeds belangrijker wordt: bent u als organisatie in control? En hoe neemt u hierin uw verantwoordelijkheid en toont u dit aan?

Om de risico’s te kunnen beheersen is het belangrijk dat u deze kent. Het afnemen en leveren van IT-services is anno 2020 niet vrijblijvend. In deze kosteloze kennissessie gaan praktijkspecialisten in op de vraag hoe u in control kunt komen of blijven omtrent cybersecurity en bij de uitbesteding van IT. 

DOELGROEP

De kennissessie is relevant voor organisaties die actief zijn binnen de sector Technologie, Media en Telecom en die afhankelijk zijn van IT van derde partijen. Bent u directielid of manager met een verantwoordelijkheid voor IT-processen, controller, compliance officer, risk manager, internal auditor of security officer? Meld u dan aan voor deze kennissessie. 

Programma

13.30 uur

Ontvangst

14.00 uur

Kick-off en globale uiteenzetting van ervaringen en trends binnen de sector Technologie, Media en Telecom 
Kay Pierik, Partner en Sectorleider Technologie, Media en Telecom Mazars

14.15 uur

Maatschappelijke ontwikkelingen en speelveld van wet- en regelgeving omtrent cybersecurity en actualiteiten
Jan Matto, Partner IT Audit & Advisory Mazars

15.00 uur

Pauze

15.15 uur

In control over uitbestede IT met ISAE 3000 / 3402 
Achmed Bouazza, Director IT Audit & Advisory Mazars

16.00 uur

Borrel

PERMANENTE EDUCATIE

Door deel te nemen aan deze kennissessie kunnen leden van de NBA 2 PE-uren ontvangen.

Sprekers

Meer informatie?