Seminar: Gevolgen Wnra

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zal de rechtspositie van ambtenaren veranderen. De rechtspositie zal grotendeels gelijk worden aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Het overgrote deel van de ambtenaren zal hierdoor niet langer onder het bestuursrecht, maar onder het civiele recht vallen.

Dit event heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Want to know more?