Voorlichtingssessie | Invoering Digital Operational Resilience Act (DORA)

Op 3 verschillende data vindt er in het najaar van 2022 een voorlichtingssessie plaats over de invoering van de Digital Operational Resilience Act (DORA). DORA is de wet digitale operationele weerbaarheid voor financiële diensten en is bedoeld om de weerbaarheid tegen dreigende cyberaanvallen in de financiële sector te verbeteren. Naar verwachting zal er eind 2024 aan deze digitale weerbaarheidseisen van DORA moeten worden voldaan.

Deze voorlichtingssessie heeft inmiddels plaatsgevonden

Vanwege de te verwachten impact van DORA is het voor organisaties in de financiële sector en hun IT-dienstverleners raadzaam om tijdig te starten met de benodigde voorbereidingen. Uiteraard kan Mazars u hierbij ondersteunen.

In deze voorlichtingssessie wordt ingegaan op de inhoud van DORA en wat dit betekent voor uw organisatie. Hierbij komen o.a. de volgende vragen aan bod: wat is het tijdpad voor invoering? Welke acties dienen te worden ondernomen? En welke IT-maatregelen (o.a. IT-risicomanagement, IT-incidenten, IT-uitbesteding, IT-continuïteit, cybersecurity) zijn vereist? We informeren u hier graag over tijdens een van de drie voorlichtingssessies.

Alvast meer weten?

Meer informatie over DORA kunt u lezen op deze websites:
Digitale financiën: voorlopig akkoord over DORA – 11 mei 2022
Finale compromistekst van DORA – 23 juni 2022

Doelgroep

Deze sessie is in het bijzonder interessant voor commissarissen, bestuurders en directieleden, (internal) auditors, CIO’s en CISO’s en andere functionarissen betrokken bij informatiebeveiliging en cybersecurity.

Programma

13:30 – 14.00 uur | Inloop

14:00 – 14.30 uur | Introductie, achtergrond en tijdpad invoering DORA: Jan Matto RE RI, Partner Mazars IT Audit & Advisory, Global Leader Cybersecurity & Data Protection vertelt u hier meer over.

14:30 – 15.15 uur | Schets van de belangrijkste vereisten DORA: Mr. Ir. Jeffrey de Bruijn, Director Cybersecurity & Data Protection Mazars IT Audit & Advisory gaat in op de belangrijkste vereisten.

15:15 – 15.30 uur | Pauze

15:30 – 16.15 uur | Aanpak DORA gap-analyse en opzet van een roadmap voor ontwikkelen DORA risk framework: Ir. Diman Kamp RE , Senior Manager IT Audit & Advisory neemt u mee door het DORA risk framework.

16:15 – 16.45 uur | Tijd voor discussie

16:45 – 17.30 uur | Borrel 

Sprekers

Meer informatie