Veranderende WNT: welke versie past u toe?

14 augustus 2018 - De Wet Normering Topinkomens (WNT) is al zestien keer gewijzigd sinds de inwerkingtreding. Dit komt onder meer door de complexiteit van de wetten die de WNT wijzigen, die vaak niet op één datum in werking treden. Nieuwe regels uit één wijzigingswet kunnen dan ook op verschillende tijdstippen in werking treden, soms zelfs met terugwerkende kracht. Hoe kunt u als WNT-plichtige organisatie grip krijgen op deze wet?

Wat betekenen deze vele wijzigingen voor u?

De vele wijzigingen in de WNT betekenen dat bij WNT-vraagstukken steeds gekeken moet worden welke versie van de wet op dat moment van toepassing is. Voor juristen is dat dagelijks werk, maar voor de WNT-plichtige organisaties (WNT-instellingen) die vaak geen juridische expertise hebben, is dit complexer. Wij helpen u daarom graag op weg met de volgende praktische tips.

  • Kijk bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst samen met een topfunctionaris naar de tekst van de WNT die geldt in het jaar van het aangaan van de arbeidsovereenkomst.
  • Bij ontslag van een topfunctionaris gelden de regels van de wet in de versie op de datum dat bepaalde handelingen (zoals opzegging, sluiten vaststellingsovereenkomst) worden verricht. Als de WNT net in deze periode is gewijzigd, is het verstandig juridisch advies in te winnen.
  • Als de WNT verandert in een periode dat de arbeidsovereenkomst met een topfunctionaris loopt en die overeenkomst als gevolg van de wijzigingen niet meer aan de WNT voldoet, zal er veelal overgangsrecht van toepassing zijn. Dat overgangsrecht is juridisch ingewikkeld. Het inwinnen van juridisch advies is daarbij verstandig.
  • Wanneer de WNT-norm (algemeen of sectoraal) als gevolg van een wetswijziging wijzigt, kan deze norm overschreden worden. Op dat moment wordt het overgangsrecht van toepassing. De te hoge bezoldiging mag dan nog vier jaar na inwerkingtreding van de wijziging worden betaald. Na afloop van deze vier jaar wordt de bezoldiging in een periode van drie jaar teruggebracht tot het voor de WNT-instelling geldende maximum.
  • Bij het samenstellen van de financiële verantwoording door de WNT-instelling, moet voor de inhoudelijke regels (bijvoorbeeld de hoogte van de WNT-norm, de WNT-regels bij ontslag) worden gekeken naar de tekst van de WNT in het beoordeelde jaar.

Wat is de huidige status van de WNT?

Ook op dit moment wordt nagedacht over verdere wijzigingen in de WNT. Zo is op 22 februari jongstleden in een brief van twee ministers aan de Tweede Kamer aangekondigd dat het kabinet ‘onderaannemersconstructies’ in de zorg wil aanpassen en het begrip ‘gelieerde rechtspersoon’ wil wijzigen. Het wetsvoorstel met de verdere wijzigingen hiervoor is binnenkort te verwachten. Kortom, er zijn nog verschillende wijzigingen te verwachten in de WNT.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wijzigingen van de WNT? Neem dan contact op met de WNT-expertgroep: Martin Aandewiel, belastingadviseur bij Mazars (per e-mail of telefonisch via +31 (0)88 277 13 96) of Xander Alders (per e-mail of telefonisch via +31 (0)88 627 22 93), advocaat bij Pellicaan Advocaten. Zij helpen u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op

Word lid van onze nieuwsbrief

Meer informatie?