WNT: Nieuwe openbaarmakingsplicht per 1 januari 2018

12 december 2017 - Met ingang van 1 januari 2018 geldt een nieuwe openbaarmakingsverplichting voor organisaties waarop de Wet normering topinkomens (WNT) van toepassing is. WNT-instellingen zijn vanaf dan verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk te maken op internet, bijvoorbeeld als onderdeel van de jaarrekening.

De Uitvoeringsregeling WNT verplicht organisaties de WNT-verantwoording uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar openbaar te maken via het internet op een algemeen toegankelijke wijze.

De nieuwe regels moeten worden toegepast op alle financiële verslaggevingsdocumenten die na 1 januari 2018 worden vastgesteld. Het gaat hierbij alleen om de WNT-verantwoording en niet om het complete financieel verslaggevingsdocument. De internetpublicatieplicht staat los van de sectorale regelingen. Die kunnen aanvullende verplichtingen bevatten, bijvoorbeeld publicatie van de financiële gegevens op een sectorale site.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de openbaarmakingsplicht? Neem dan contact op met Martin Aandewiel, belastingadviseur bij Mazars (per e-mail of telefonisch via +31 (0)88 277 13 96)of Xander Alders (per e-mail of telefonisch via +31 (0)88 627 22 93), advocaat bij Pellicaan Advocaten. Zij helpen u graag verder. 

Neem vrijblijvend contact op »

Word lid van onze nieuwsbrief »

Meer informatie?