Tvisteløsning

Juridisk rådgivning skreddersydd for å minimere virkningen av tvister på din bedrift

Juridiske tvister kan føre til uønsket usikkerhet og kompleksitet for en bedrift. Dette gjelder både i nasjonale tvistesaker og spesielt når saken involverer flere jurisdiksjoner, der ulike lover gjelder. Hos Forvis Mazars tilbyr vårt juridiske team et internasjonalt perspektiv som skjærer gjennom kompleksiteten og veileder deg til de beste resultatene.

Vår tilnærming

I den sammenkoblede globale økonomien står bedrifter overfor økt risiko for komplekse juridiske og forretningsmessige utfordringer. Tvister med aksjonærer eller andre bedrifter, skattemyndigheter og reguleringsorganer kan være forstyrrende og kostbare. Derfor er det avgjørende å løse tvistesaker effektivt.

Vårt internasjonale nettverk av juridiske, skatte- og regulatoriske eksperter tilbyr kompetanse over flere jurisdiksjoner for å oppnå vellykkede resultater så raskt som mulig. Vi jobber som ett team og tror på å tilby råd og veiledning gjennom en samarbeidsorientert og pragmatisk tilnærming, samtidig som vi alltid ivaretar ditt behov for konfidensialitet.

Teamet hos Forvis Mazars kombinerer solid kommersiell innsikt med teknisk ekspertise og en grundig forståelse av tvisteløsninger for å gi deg bærekraftige råd og veiledning. Vårt mål er å gi deg riktig støtte gjennom alle trinnene i prosessen for å sikre best mulig resultat.

Vi kan støtte deg i tvistesaker, inkludert:

  • Alminnelige tvistesaker for domstolen
  • Kontraktsrettslige tvistesaker
  • Tvistesaker med aksjonærer og investorer
  • Partnerskapstvister
  • Forliksforhandlinger og voldgift

Vil du vite mer?