Implementering og Transformasjon

Løsninger for å integrere bærekraft i dine strategiske forretningsplaner

En av de største utfordringene som mange bedrifter står overfor i dag, er å inkludere bærekraft i alt de gjør. Å være virkelig bærekraftig betyr å gå utover miljøfaktorer eller redusere risiko. Våre bærekraftseksperter kan hjelpe deg med å implementere en plan som forbedrer den generelle virksomhetens ytelse og skaper verdi.

I dagens forretningslandskap er risikoen forbundet med å ikke implementere en virkelig bærekraftig forretningsstrategi større enn noen gang. Når selskaper integrerer bærekraft i sine kort-, mellom- og langsiktige planer, reduserer de ikke bare risiko, men setter seg selv i en posisjon til å finne nye muligheter som hjelper dem å realisere verdi. Men det kan være utfordringer som gjør det vanskelig for styrer, sentrale interessenter og tillitsvalgte å ta de nødvendige tiltakene for å integrere bærekraft i kjernen av organisasjonen din.

Hos Forvis Mazars har vi et team med spesialister som kan hjelpe deg med å gjøre transformasjonen til en virksomhet som er fokusert på bærekraft og ESG-prinsipper. Teamet vårt vil utvikle en forståelse av din nåværende bærekraftposisjon og gi et syn på hvordan bærekraft kan forbedre den langsiktige levedyktigheten til din organisasjon.

Vårt fokus er å gi deg de tjenestene du trenger for å integrere bærekraft i din bredere forretningsstrategi, inkludert å håndtere endringer i organisasjonen din, engasjere seg med interessenter og utvikle en ny bedriftskultur. Med et svært dyktig team som tilbyr et internasjonalt perspektiv og dyp kunnskap om bærekraftspørsmål, kan vi tilby innsikten og veiledningen du trenger.

Hvordan vårt bærekraftsteam kan hjelpe deg

  • Utfør en vurdering av bedriftskulturen din med vårt unike kulturkompassverktøy
  • Vurder hvordan din strategi for interessentengasjement kan være mer meningsfylt for alle parter
  • Bistå i din kommunikasjon av bærekraftssaker både internt og eksternt
  • Foreta styrets effektivitetsvurderinger
  • Gjennomgang av design og implementering av anti-korrupsjonsprogram