Vår ledergruppe

Ledergruppen er ansvarlig for å sette og føre tilsyn med Forvis Mazars' strategi i Norge, i tråd med firmaets internasjonale strategi.

Forvis Mazars har implementert klare styringsstrukturer og sterk ledelse for å sette en passende tone på alle nivåer i firmaet. Vi oppfordrer til en kultur for åpenhet, konsultasjon og deling av problemer, kunnskap og erfaringer. Disse faktorene bidrar til å levere kvalitetsarbeid på en måte som fullt ut tar hensyn til allmennhetens interesse.

Ledergruppen består av den nasjonale partneren og de tre medlemmene som angitt nedenfor:

Vår ledergruppe