Rapportering og forsikring

Bygge tillit og vise integritet

Ikke-finansiell rapportering blir stadig viktigere for bedrifter da det bidrar til å bygge tillit og øker troverdigheten. Den hjelper bedrifter med å vise hvordan de presterer når det gjelder deres miljømessige og sosiale påvirkning, forsyningskjede, bedriftsmangfold og andre bærekraftsområder. Vi tilbyr et komplett utvalg av bærekraftsrapporteringsløsninger som vil hjelpe deg å fortelle historien din på en måte som er meningsfull og autentisk.

Vår tilnærming

Bedrifter i dag legger større vekt på ikke-finansiell rapportering som svar på nye reguleringer og interessenters etterspørsel. Det er klare fordeler med ikke-finansiell rapportering. Det lar bedrifter demonstrere sin bærekraftslegitimasjon samt bevise deres interessentengasjement. Sammen med dette er det ofte større sannsynlighet for at selskaper som skårer godt på viktige bærekraftsmål vil overgå lønnsomheten til sine jevnaldrende på lang sikt.

Ettersom ikke-finansiell rapportering blir obligatorisk i noen jurisdiksjoner, har det lagt mer vekt på sikkerhet for å gi større tillit til troverdigheten til organisasjonens rapportering. Du kan trenge revisjonstjenester for rapporter om bedriftens samfunnsansvar, sertifisering av grønne og sosiale obligasjoner, eller forsikring om karbonrapporter.

Hos Forvis Mazars har vi lang erfaring med å hjelpe organisasjoner av alle størrelser med å strukturere og forbedre deres bærekraftsrapportering eller få nødvendige sertifiseringer. Vårt dyktige team kan hjelpe deg med å identifisere de materielle miljø-, sosial- og styringstemaene (ESG) som er relevante for virksomheten din, ved å bruke utprøvde teknikker, bærekraftsrammer og etablerte retningslinjer.

Mens noen organisasjoner har gått over til en integrert rapporteringstilnærming, fortsetter andre å dokumentere sin ikke-finansielle rapportering separat. Uansett hva du foretrekker, vil teamet vårt tilpasse sine arbeidsmetoder med dine for å sikre at din ikke-finansielle rapportering er den beste den kan være. Til enhver tid er vårt fokus på å skreddersy vår tilnærming til dine behov og tilby løsninger som hjelper deg å nå dine mål.

Hvordan vi kan hjelpe

 • Forbedre troverdigheten til avsløringer knyttet til virksomhetsansvar og bærekraftsaktiviteter
 • Informer interessenter om fremgangen mot fastsatte mål
 • Gi ledelsen og de som er ansvarlig for styring komfort over kvaliteten på informasjonen som gis
 • Identifiser og prioriter områdene du bør rapportere om

Når du jobber med oss, kan du få tilgang til:

 • Anti-korrupsjon program sertifisering
 • Sertifisering av CSR-systemer
 • Juridisk og frivillig revisjon for CSR-rapporter
 • Carbon rapport forsikring
 • Menneskerettighetsrapport forsikring
 • Revisjon av sosial etterlevelse
 • Leverandørrevisjon
 • Grønn obligasjonssertifisering
 • Sosial obligasjonssertifisering