Klageskjema

Verdiene våre danner grunnlaget for det vi mener vil skape langvarig og bærekraftig suksess for organisasjonen. Vi ønsker å jobbe på en måte som fremmer verdiene våre og sørger for at vi gir kundene våre best mulig service, samt et optimalt miljø for teamet vårt.

Forvis Mazars Group har forpliktet seg til å håndtere følgende på en ansvarlig, åpen og profesjonell måte:

  • Varsler som reises internt av partnere eller teammedlemmer vedrørende mulige forseelser i Forvis Mazars Group' firmaer.
  • Varsler som reises av personer som ikke er ansatt i Forvis Mazars Group (kunder og andre aktører) vedrørende tjenestene som leveres av Forvis Mazars Group.

Hvem gjelder Forvis Mazars Group' klageprosedyrer for?

Alle partnere og ansatte i Forvis Mazars Group' medlemsfirmaer, inkludert de med fast eller tidsbegrenset kontrakt, omfattes av vår Prosedyre for intern varsling gjengitt nedenfor ved varsling.

Personer som ikke er ansatt i Forvis Mazars Group omfattes av vår Prosedyre for eksterne klager gjengitt nedenfor ved varsling.

Eksterne varsler som gjelder andre enn Forvis Mazars Group' medlemmer vil ikke bli hensyntatt. 

Prosedyre for eksterne klager

Vi gjør vårt beste for at alt skal fungere. Hvis du likevel ikke er fornøyd, kan du dele dine synspunkter med oss ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta kontakt med deg for å finne en løsning sammen.

Les mer

Prosedyre for intern varsling

Retningslinjene for intern varsling («Retningslinjene») gir teammedlemmene i hvert firma en mekanisme for å varsle om reelle uregelmessigheter, samtidig som de er beskyttet mot diskriminering, trakassering eller disiplinære tiltak.

Les mer