Kontaktskjema

* Obligatoriske felter

Dine personopplysninger er innsamlet av Forvis Mazars Norge, den behandlingsansvarlige, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Felt som er markert med stjerne (*) må fylles ut. Hvis et obligatorisk felt er tomt er det ikke mulig å behandle forespørselen din. Du har rett til å få tilgang til, endre og slette opplysningene dine, og en rett til å motsette deg eller begrense behandlingen av dine opplysninger. Du har også rett til dataportabilitet og til å motta veiledning om hva som skjer med opplysningene dine etter døden. Til slutt har du rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene og en rettighet til ikke å bli gjenstand for en beslutning basert utelukkende på en automatisk behandling, inkludert profilering, som medfører juridiske virkninger for deg eller påvirker deg på en lignende måte.