Forvis Mazars, en annerledes aktør innen revisjon, regnskap, skatt og juridisk bistand i Norge.

Når du kjøper revisjons- og rådgivingstjenester leter du etter noe spesielt. Hos oss får du en partner som gir deg service, er engasjert og tilgjengelig og som leverer kvalitet.

I tillegg får du en rådgiver som er personlig, i stand til å lytte og som forstår dine spørsmål og problemer.

Sammen med deg bygger vi et forhold og kontinuitet som utvikler virksomheten din.

Vi er lokalisert både lokalt og globalt og har valgt å jobbe med et bredt spekter av kunder. Dette har gitt oss stor kunnskap om ulike næringer, men også erfaringen med å jobbe med både store og små selskaper. Som gründer kan du dra nytte av denne ferdigheten!

Å være den største er ikke et mål i seg selv, men å være blant de beste og å levere høy kvalitet vil alltid være viktig for oss. Vi er flinke til å håndtere både tall, utfordringer og mennesker, derfor vil du hos oss møte menneskelige og responsive revisorer, regnskapsmedarbeidere og advokater.