Savetovanje o riziku

Prilagođena rešenja za osiguranje i stvaranja vrednosti u svetu koji se menja

Tehnološke promene i duboke transofrmacije predstavljaju nove i nepoznaze rizike, ali i nove mogućnosti za kreiranje vrednosti. U današnjem promenljivom i sve složenijem poslovnom okruženju, kompanije moraju da imaju poverenja u svoje rukovodstvo, upravljanje rizikom i u proces interne kontrole. U kompaniji Mazars, klijente opremamo znanjem, tehnikama i rešenjima koja im pomažu da predvide izazove i odgovore na njih. Shvatamo da firme moraju biti u mogučnosti da isikoriste nove prilike na brz i efikasan način. Zbog toga gradimo prilagodjene okvire rizika kao i sisteme i kontrole za upravljanje rizicima koji odgovaraju našim klijentima kako bi ih usmerili ka budućem uspehu.

Naš pristup

Ponosni smo na svoje dosadašnje rezultate u izgradnji poslovne otpornosti klijenata. Verujemo da su kompanije sa jakim procesima upravljanja rizicima i registrima rizika sposobnije da udovolje zahtevima kupaca, regulatora, investitora, zaposlenih i direktora. S obzirom da se operativno okruženje konstantno menja, radimo sa našim kliejntima na razvijanju sposobnosti uočavanja novih rizika i rešavanja nedostatala u poslovanju.

Mi ne verujemo da je pristup “jedna veličina odgovara svima”, kada se radi o upravljanju rizicima, najbolji način da se zaštiti dugoročni performans i inovacija. Zbog toga bez žurbe radimo na razumevanju svih sektora, prioriteta, kulture i kupaca naših klijenata pre nego što izgradimo odgovarajući tim. Stupite u kontakt sa nama da biste na najbolji način iskoristili upravljanje finansijskim ili operativnim rizikom.

Upravljanje rizikom i osiguranjem od treće strane

434f3e22e421-4.2.8-Third-party-risk-management-and-assurance.jpg.jpg
Efikasan nadzor i uverenje za vaše prošireno preduzeće

Pročitajte više

Usklađenost sa propisima

f2f556a50e54-4.2.3-Regulatory-compliance.jpg.jpg
Pomaže vam da predvidite i reagujete na regulatorno okruženje koje se razvija

Pročitajte više

IT osiguranje i savet

f73884afcd24-4.2.7-IT-assurance-and-advisory.jpg.jpg
Izgradite poverenje jakim pristupom tehnologiji, procesima i kontrolama

Pročitajte više

Internal control

efc0888eb415-4.2.6-Internal-control.jpg.jpg
Improve your response to risks with effective systems and controls

Pročitajte više

Interna revizija

b86fa894a188-4.2.5-Internal-audit.jpg.jpg
Zaštiti svoju stratešku viziju kroz dinamičan pristup internoj kontroli

Pročitajte više

Upravljanje

7860626ca96d-4.2.1-Governance.jpg.jpg
Pomoć pri stvaranju kulture i otpornosti koji Vas vode korak ispred neizvesnosti

Pročitajte više

Upravlanje rizikom preduzeća

1fbb5a3a8d6a-4.2.2-Enterprise-risk-management.jpg.jpg
Ugradite kulturu upravljanja rizikom u svoju poslovnu strategiju

Pročitajte više

Sajber bezbednost i zaštita podataka

5a3e2e85afda-4.2.4-Cybersecurity-and-data-protection.jpg.jpg
Izgradite tehnološku otpornost kako biste mogli da radite sa poverenjem

Pročitajte više