HR i plate

Pouzdana, skalabilna i integrisana rešenja koja smanjuju troškove i poboljšavaju efikasnost

Globalna radna snaga predstavlja izazove koji zahtevaju stručno HR znanje i specijalizovane procese. Zakonodavstvo o zaradama je izuzetno složeno područje. Sa tako čestim promenama regulativa i pravila, interna obrada platnih spiskova često je skupa i neefikasna. Naš specijalistički tim nudi fleksibilan način upravljanja vašim HR-om i pravilima za obračun zarada širom sveta.

Naš pristup

Outsourcing vašeg HR-a i obračuna plata može poboljšati tačnost, efikasnost i sigurnost. Zbog različitih pravila i propisa u svakoj jurisdikciji, može biti izazov upravljati ovim funkcijama na međunarodnom nivou. Partnerstvo sa nama omogućava vam da se oslanjate na vodeću svetsku stručnost u finansijama i HR-u. Naši iskusni profesionalci blisko sarađuju sa našim klijentima pojedinačno, kako bi pojednostavili procese i poboljšali performanse prilagođene njihovim specifičnim okolnostima.

U Mazarsu su naše službe za upravljanje ljudskim resursima i obračun zarada osmišljene tako da zadovolje zahteve kompanija koje traže doslednu i pouzdanu uslugu koja je skalabilna i fleksibilna. Prepoznajemo da savremena radna snaga ima bezbroj potreba i, pre svega, želi da zna da će biti plaćeni na vreme i tačno. Koristeći najnoviju tehnologiju i platforme, pomažemo u isporuci pojednostavljenih i automatizovanih obračuna zarada i HR procesa.

Kada radite s nama, imate koristi od kontakta za koordinaciju koji će neometano sarađivati sa međunarodnim timom stručnjaka kako bi postigli rezultate koji odgovaraju vama. 

Naše usluge

 • Osnovne usluge obrade zarada, izveštavanje i stručnost u vezi sa tim
 • Međunarodno upravljanje zaradama, kontrola poslovanja i zbirno izveštavanje (putem PayWorld-a)
 • HR / integracija obračuna zarada (HRMS / HRIS u softver za obračun zarada, putem PayMap-a)
 • Integracija obračuna zarada / obračuna (softver za obračun zarada u ERP)
 • Savetodavne usluge za zarade (uključujući konsultacije o radnom pravu i transformaciju procesa obračuna zarada)
 • HR i globalno savetovanje za mobilnost
 • Upravljanje projektima specifičnim za međunarodne zarade (tranzicija, integracija, transformacija procesa, nadzor i opšte upravljanje računima)

Naši alati i rešenja

 • PayWorld, koji pokreće Payzaar, pruža globalno upravljanje zaradama na jednoj platformi, omogućavajući pojednostavljene i standardizovane operacije obračuna zarada.
 • PayWorld pomaže kompanijama da:
 • Ojačaju kontrole rada putem kontrolnih tabli za obračun zarada i troškova rada
 • Objedinu analitiku podataka o platama
 • Pojednostave integraciju sa sistemima ljudskih resursa i finansija nezavisnih proizvođača
 • Sigurnu razmenu i čuvanje informacija
 • PayMap je naš interni sistem integracije, koji povezuje vaš HRMS sa našim softverom za zarade, automatizuje HR za protok podataka o platama i digitalizuje njihove provere valjanosti i razgovore.

Naši ljudi

Naši iskusni timovi podržavaju klijente sa nacionalnim i međunarodnim HR-om i dostavljanjem zarada. Održavamo sveobuhvatno, ažurno razumevanje zakona o radu i zapošljavanju kako bismo osigurali da vaše poslovanje zaista razume svoje zaposlene i brine o njima.

Sa globalnim timom stručnjaka za ljudske resurse i obračun zarada, možemo da pružimo podršku klijentima koristeći naše ljude, umesto da prepustimo klijenta drugoj firmi, gde god u svetu vam je potrebno. Neprestano razvijamo naše znanje koje nudimo iz oblasti ljudskih resursa i zarade, tako što ulažemo u razvoj naših ljudi, procesa i obuke. To znači da dobijate doslednu uslugu od visoko obučenog i motivisanog tima.

 

Kontaktirajte nas

Kontakt