Tax Newsletter

Naš poreski newsletter pokrivaće ključne lokalne poreske promene, olakšavajući nadzor novih propisa i pružajući poreske savete. Ova ažuriranja poreza takođe će pratiti komentari stručnjaka kompanije Mazars.
Zahtev

Jun 2024

f5fd29753b1b-GettyImages-1309800132.jpg
Izmene pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke"

Pročitajte više

CEE Tax & Payroll Newsletter March 2024

18b19cbccd85-Mazars-CEE-Tax-payroll-nl-March-2024.png.png
Get a better overview of the most important changes in tax, labour, and payroll legislation in the CEE region.

Pročitajte više

Februar 2024.

a2a7b28b1d0f-Mazars-poreske-novosti-februar.jpg
Mazars poreske novosti

Pročitajte više

Oktobar 2023.

f8c13a9d3345-Poreske-novosti-oktobar.jpg
Usvajanje Zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskom fakturisanju

Pročitajte više

Mart 2023.

fd6c634d1d28-March-tax-news.jpg
Izmene pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skaldu sa principom "van dohvata ruke"

Pročitajte više

Februar 2023.

79e5b78fa2b2-Penjac.jpg
Mazars Poreske novosti

Pročitajte više

Novembar 2022.

816fcc4875e2-Newsletter-SRB.jpg
Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona - Srbija

Pročitajte više

Novembar 2022.

b5ab8b6b7104-Newsletter-CG.jpg
Ministarstvo finansija Crne Gore objavilo je „Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija“.

Pročitajte više

Januar 2022.

8358ef21983b-Tax-News-January.jpg
Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori

Pročitajte više

Novembar 2021.

ef735d5ffd8c-Newsletter-Novembar-2021.jpg
Čitajte najznačajnije predložene izmene i dopune zakona.

Pročitajte više