M&A porez

Obezbeđivanje da važne transakcije budu poreski efikasne

Transakcije fuzionisanja i akvizicija predstavljaju ključne momente u napretku svake kompanije, a takođe i momente kada se godine poreskog planiranja mogu poništiti, posebno prekogranični poslovi koji uključuju manje razvijene zemlje. Mnogi poslovi se obavljaju pod vremenskim pritiskom, usled čega neposredan pristup  ekspertizi na terenu postaje od vitalnog značaja.

Naš pristup

Kada razmišljate o fuzionisanju ili akviziciji, važno je da procenite svoje poreske obaveze. Želećete da se uverite da je vaša transakcija što je moguće efikasnija, i u komercijalnom i u finansijskom pogledu.

Porez predstavlja vitalan deo našeg globalnog, interdisciplinarnog  servisa fuzionisanja i akvizicija koji donosi savetodavni konsalting, konsalting u pogledu vrednovanja, analize poslovanja i integracija. Naše razumevanje celog životnog ciklusa transakcije nam pomaže da dajemo ključne savete u pogledu poreza potrebnom brzinom da bi obezbedili da se prilike iskoriste i da se dobiju najpovoljnije cene.

Naša mreža se prostire u više od 90 zemalja i teritorija, uključujući i prisustvo eksperata u zemljama kao što su Brazil, Kina i Indija gde poreski sistemi prolazi kroz veliku promenu, a transakcije mogu da budu ometane poreskim problemima kao što su transferna cena i pravila o kontrolisanim stranim kompanijama.

Nudimo posebnu pomoć širokom rasponu korporativnih klijenata, kako kompanijama čije se akcije nalaze na berzi tako i privatnim kompanijama za koje veliki, prekogranični posao vezan za fuzionisanje i akvizicije može da bude transformativan, ali koji možda prethodno zahteva sofisticirano poresko planiranje.

Naše usluge

Nudimo savetodavne usluge u vezi poreza koje obuhvataju:

  • Direktno savetovanje o strukturi transakcije
  • Procenu poreskog rizika
  • Strategijsko savetovanje o porezu za holding kompanije i druge nove korporativne strukture
  • Savetovanje u vezi poreski-efikasnog finansiranja posla
  • Savetovanje u vezi povraćaja sredstava investitoru nakon prodaje
  • Savetovanje o konstituisanju nakon akvizicije 

Naši alati i rešenja

Naša sposobnost da kombinujemo iskustvo na međunarodno važnim poslovima sa temeljnim poznavanjem lokalnih poreskih jurisdikcija vam neće samo pomoći da postignete vaše poslovne uspehe već takođe i da to učinite na poreski najefikasniji način.

Jedno mesto kontakta obezbeđuje da se savetovanje koordinira čak i na najsloženijim transakcijama.

Naši ljudi 

Ponosni smo na našu raznovrsnu, inkluzivnu i visoko internacionalnu kulturu. Mazarsov međunarodni poreski tim pruža poreske usluge na 5 kontinenata i poznaje poreska pravila i na nacionalnom i na međunarodnom nivou. Može da vam pruži specijalističke savetodavne usluge, koje idu od prekograničnih fuzionisanja i akvizicija do transferna cena i međunarodnih finansijskih operacija pa sve do osnivanja novih preduzeća u inostranstvu.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?