Transferna cena

Globalni pogled na problem koji je od kritičnog značaja za poslovanje a koji se brzo razvija

Organizacije koje prelaze međunarodne granice se sve više suočavaju sa složenim zakonodavnim i poreskim problemima u različitim jurisdikcijama u kojima posluju. Transferna cena je na vrhu liste poreskih prioriteta za mnoga srednja i velika preduzeća, sa  ogromnim uticajem na poslovne jedinice. Nudimo razna rešenja za upravljanje transfernom cenom tako da možete da obezbedite poštovanje lokalnih propisa.

Naš pristup

Širom sveta se transferne cene sve više preispituju. Naš globalni, višeslojni pristup može da pojednostavi ovaj problem koji se sve više javlja. Naše globalno partnerstvo u više od 90 zemalja pruža vitalnu ekspertizu u praćenju razvoja događaja kao što je novo zakonodavstvo i presude suda/tribunala u svakoj jurisdikciji, preko direktnog kontakta sa našim stručnjacima za transferne cene koji imaju dobro poznavanje industrije i neophodnu lokalnu i međunarodnu  ekspertizu.

Naša Međunarodna zajednica za transferne cene sakuplja stručnjake iz raznih disciplina, uključujući i ekonomiste da bi pomogli u analizi lanca vrednosti: što predstavlja alat od vitalnog značaja za usklađivanje transfernih cena sa kreiranjem ekonomske vrednosti i uspostavljanje transfernih cena za nematerijalnu imovinu. Podaci predstavljaju temelj robusnog režima transfernih cena. Prepoznajući to, mi smo stvorili baze podataka i alate kao što su sistem u oblaku za lakše izveštavanje po direktivi Evropske Unije DAC6 .

Naša usluga počinje sa dijagnostičkom procenom rizika koja traži da se istaknu oblasti za uštedu, kao i izloženost. Zatim radimo u bliskoj saradnji sa vama da se uverimo da možete da ispunite svoje obaveze u pogledu dokumentacije i da optimizujete vaše poreske pozicije.

Naše usluge

  • Strateško savetovanje o svim aspektima transfernih cena
  • Glavna datoteka, lokalna datoteka i izveštavanje po zemljama
  • Poreske revizije, procedure zajedničkog dogovaranja
  • Analiza lanca vrednosti i transformacija
  • Ekonomske analize, uključujući i komercijalne repere, repere u pogledu zajma i licencne repere
  • Udružena sredstva i drugi integrisani sistemi finansiranja širom grupacije
  • Transfer  funkcija, vrednost transfernih paketa, izlazno oporezivanje
  • Procena nematerijalne imovine koju je teško proceniti

Naši alati i rešenja

Sa Transfer Pricing Genie, mi nudimo digitalno rešenje vezano za dokumentaciju o transfernim cenama koje predstavlja efikasniji pristup da bi se povećali procesi transfernih cena. Takođe nudimo pristup bazi podataka, uključujući i Bloomberg i RoyaltyStat, kao i automatski prenos izveštaja po zemljama  (CbCR) i razmenu podataka preko našeg alata Signals.

Naši ljudi

Naš tim se sastoji od iskusnih poreskih stručnjaka i stručnjaka za transferne cene koji poseduju specifično poznavanje poreza i industrije po zemljama i po sektorima, računovođa i ekonomista, čime se obezbeđuje da možemo da obezbedimo, razvijemo i implementiramo rešenja vezana za transferne cene koja su prilagođena pojedinačnim potrebama i koja odgovaraju komercijalnim i poreskim strategijama naših klijenata.

 

Kontaktirajte nas

Transfer Pricing Rules 2024

Mazars- Transfer Pricing Rules 2024– the collection of local country transfer pricing requirements across jurisdictions.

Pročitajte više

Želite da znate više?