Srna Knežević Manager, Poresko savetovanje

Srna Knežević

Srna ima dugogodišnje iskustvo u poreskom savetovanju, stečeno putem pružanja usluga lokalnim klijentima i multinacionalnim korporacijama, i specijalizovana je za identifikovanje i upravljanje oblastima poreskih rizika u Srbiji.

Njeno prethodno radno iskustvo potiče iz kompanija Ernst & Young i Pricewaterhouse Coopers, gde je pružala usluge poreskog savetovanja i kreiranja individualnih rešenja prema potrebama klijenata u vezi sa poreskim planiranjem i poreskim izveštavanjem za sve poreske oblike primenjive u Srbiji.

Srna je bila uključena u neke od najvećih M&A transakcija i radila je sa vodećim internacionalnim i lokalnim kompanijama iz raznovrsnih industrija (farmacija, proizvodnja (prehrambeni proizvodi, tekstil, itd.), naftna industrija, itd.).

Srna ima istaknute sposobnosti rešavanja kompleksnih problema, organizacije i upravljanja timom. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, i trenutno je na ACCA studijama.