Mazars Central and Eastern European tax guide 2022

Mađarska kancelarija Mazarsa objavila je po deseti put svoj regionalni poreski vodič, koji predstavlja snimke i uporedne grafikone poreskih sistema 22 zemlje Srednje i Istočne Evrope za 2022. godinu.

Vodič predstavlja najnovije informacije o oporezivanju u 22 evropske zemlje, uključujući troškove rada, oporezivanje dobiti preduzeća i transferne cene. Vodič služi za donošenje odluka o dugoročnim investicijama analizirajući dugoročne trendove oporezivanja i fundamentalne promene poreskih režima, kako u poređenju sa drugim tako i u odnosu na prethodne godine.

Prema Visegrad Group, vodič analizira poreske režime zemalja Jugoistočne Evrope, Nemačke, Austrije, Moldavije, Ukrajine i baltičkih država sa fokusom na promene i trendove u poreskim režimima.

Izdvojeno za 2022 - Srbija:

  • Stopa poreza na dobit u Srbiji iznosi 15% i odnosi se kako na rezidentne, tako i na nerezidentne kompanije. Rezidentne kompanije se oporezuju na prihode ostvarene u Srbiji i inostranstvu, dok se nerezidenti oporezuju samo na prihode ostvarene u Srbiji.
  • U Srbiji opšta PDV stopa iznosi 20%, a posebna stopa iznosi 10% (odnosi se npr. na hleb, mleko, usluge smeštaja, lekove, đubrivo i sl.). PDV oslobođenja odnose se na izvoz, transport i druge usluge koje su povezane sa uvozom robe. Obaveza registracije za PDV postoji za obveznike koji ostvare prihode veće od EUR 67.000. Nerezidenti se mogu registrovati za PDV isključivo preko poreskog punomoćnika.
  • U Srbiji se rezidentna fizička lica oporezuju na osnovu njihovih prihoda ostvarenih u Srbiji i inostranstvu, dok se nerezidenti oporezuju samo na prihode otvarene u Srbiji. Propisana je jedinstvena stopa na zarade od 10%. Kapitalni dobici se oporezuju po stopi od 15%. Prihodi fizičkih lica su takođe predmet doprinosa i to: 19,90% za zaposlenog, što uključuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje (14%), zdravstveno osiguranje (5,15%) i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (0,75%). Doprinosi koji padaju na teret poslodavca iznose 16,15% (penzijsko i invalidsko osiguranje- 11%, zdravstveno osiguranje- 5,15%).

Nadamo se i verujemo da će našim čitaocima ovaj sažetak biti koristan i inspirativan. Takođe smo uključili kontakt informacije za Mazars kancelarije i stručnjake.

Preuzmite vodič klikom na vezu ispod.

Mazars CEE Poreski vodič 2021- pdf verzija

Posetite interaktivnu onlajn platformu Mazars CEE Tak Guide 2021:

Mazars Central and Eastern European Tak Guide 2021 – onlajn alat 

Dokument

Mazars CEE tax guide 2022